Lars Hjälmered (M), närings- och energipolitisk talesperson
Lars Hjälmered (M), närings- och energipolitisk talesperson

Vi har en effektiv industri- och miljöpolitik

Flera av Socialdemokraternas påståenden om vår politik är fel. Vi har satsat mer på forskning och vill inte riva upp förslaget om ett elfordonslabb. Dessutom har vi ett effektivt klimatprogram – till skillnad mot de rödgröna, skriver bland andra Lars Hjälmered (M).

ANNONS
|

Replik

Fordonsindustrin, 7/3

Mikael Damberg (S) har suttit i regeringen i snart fyra år. Ann-Sofie Hermansson och S har styrt Göteborg i nära ett kvarts sekel. De samarbetar med ett parti som uttalat är emot tillväxt. I Göteborg har de rödgröna även arbetat hårt med att fördyra och försvåra för göteborgarna.

Sedan 2014 har regeringen dessutom höjt skatten på jobb och företagande med 45 miljarder, försämrat svensk konkurrenskraft och lagt en rad pålagor och motstridiga besked som skadat svenskt näringsliv. Regeringen saknar politik för att långsiktigt stärka företagandet. I Göteborg har Volvo Cars kraftigt ifrågasatt kommunens näringslivsfientliga agerande.

ANNONS

Vi gläds över att det just nu går bra för industrin. En internationell högkonjunktur har skapat goda förutsättningar för en liten exportberoende nation som vår att växa. Men det finns problem: ett växande utanförskap, ökad otrygghet och företag som trots goda tider ser dystert på företagsklimatet. Höjda inkomst- och företagsskatter, hot om exit- och förmögenhetsskatt, ökade kostnader för att anställa och attacker på valfriheten gör att företagare ger Damberg underbetyg.

Fördubblade forskningsanslag

Flera av Socialdemokraternas påståenden om moderat politik i deras artikel på GP Debatt är direkt fel. Moderaterna har anslagit 250 miljoner mer än regeringen på forskning. Chalmers fick fördubblade forskningsanslag av Alliansregeringen. Vi har heller inga planer på att riva upp förslaget om elfordonslabb och skapa osäkerhet för Chalmers eller den viktiga fordonsindustrin i Västsverige. Vi vill ha fler ingenjörsplatser och en riktad satsning om 400 miljoner kronor för ökad kvalitet inom högre utbildning. Ska svensk fordonsindustri fortsätta vara i topp måste våra framtida ingenjörer få utbildning i världsklass.

Vi har även ett omfattande program för att minska klimatutsläppen, till exempel forskning om ny teknik, möjligheter att testa nya transportlösningar, krav på ökad inblandning av biodrivmedel och satsning på laddinfrastruktur. Vi delar Konjunkturinstitutets kritik av regeringens politik: att sju av åtta miljösatsningar i regeringens budget är ineffektiva.

ANNONS

Goda villkor för industrin är viktigt för att fler företag ska växa och anställa. Tillsammans med våra alliansvänner vill vi ta ansvar för det. Vi ser fram emot en valrörelse med jobb, ekonomi och klimat i fokus.

Lars Hjälmered (M)

närings- och energipolitisk talesperson

Maria Malmer Stenergard (M)

miljö- och jordbrukspolitisk talesperson

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd Göteborg

ANNONS