En viktig del av Sveriges stöd till Palestina går till att främja ett livskraftigt, självständigt civilsamhälle, skriver Ulrika Modéer.
En viktig del av Sveriges stöd till Palestina går till att främja ett livskraftigt, självständigt civilsamhälle, skriver Ulrika Modéer.

Vi har bra koll på biståndet

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Bistånd till terrorism, 4/9

Sveriges bistånd till Palestina har ett överordnat syfte. Det är att bidra till ett demokratiskt, självständigt, sammanhängande och livskraftigt Palestina, som existerar sida vid sida med Israel i fred och säkerhet. Som FN:s generalsekreterare António Guterres uttryckte under sitt besök i regionen nyligen: Tvåstatslösningen är den enda vägen framåt.

Det svenska biståndet ska bidra till att stärka det palestinska folket och dess institutioner, så att Palestina, den dagen det finns ett fredsavtal och den israeliska ockupationen upphör, står väl rustat för att fullt ut fungera som en stat. Vi ställer tydliga krav på god kontroll och respekt för mänskliga rättigheter, på kamp mot korruption, arbete för jämställdhet och vi driver på för ett fortsatt reformarbete. Generalkonsulatet i Jerusalem följer kontinuerligt upp varje enskilt program, som alla är rättighetsbaserade.

ANNONS

En viktig del av Sveriges stöd går till att främja ett livskraftigt, självständigt civilsamhälle. Det är centralt för att stödja palestiniernas mänskliga rättigheter och främja demokratiskt ansvarsutkrävande, såväl i dag som i framtiden. En del av stödet kanaliseras genom Sekretariatet för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Sekretariatet stöds av Sverige, Danmark, Nederländerna och Schweiz och ger stöd till israeliska och palestinska civilsamhällesorganisationer som främjar mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt i Palestina. Samtliga projekt följs upp och granskas på flera sätt, inklusive i linje med internationell revisionsstandard. Alla organisationer måste respektera mänskliga rättigheter och avstå från diskriminering och uppvigling, annars avbryts samarbetet.

Fryst utbetalningar

Organisationen Women’s Affairs Technical Committee (WATC), som Lars Adaktusson (KD) refererar till i artikeln från den 4 september, har tidigare fått stöd via sekretariatet. Sverige har dock, tillsammans med de andra givarna beslutat att suspendera ytterligare utbetalningar i avvaktan på en undersökning av WATC:s aktiviteter under 2016 och 2017 samt hur de överensstämmer med avtalet mellan sekretariatet och WATC.

Regeringen fäster stor vikt vid att biståndet används på ett korrekt sätt och agerar därefter. Utmaningarna är stora efter 50 år av ockupation och försämrat läge på marken. Fredsansträngningarna står och stampar. Det svenska biståndet fortsätter att i detta läge göra skillnad.

ANNONS

Ulrika Modéer

statssekreterare, internationellt utvecklingssamarbete

ANNONS