Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Vi har aldrig haft "hemliga avtal" med islamister i Sverige

Socialdemokrater för tro och solidaritet har aldrig haft ”hemliga avtal” mellan förbundet och islamister i Sverige. Vår dialog med alla organisationer är alltid öppen, säger förbundsordförande Peter Weiderud.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Debattören och religionsforskaren Sameh Egyptson har vid upprepade tillfällen frågat mig och Socialdemokrater för tro och solidaritet om ”hemliga avtal” mellan förbundet och islamister i Sverige. Senast här på GP:s debattsida. Sådana avtal har aldrig funnits och vår dialog med alla organisationer är alltid öppen.

Sameh Egyptson citerar mig korrekt i att islamism och socialdemokrati lika lite som kristdemokrati och socialdemokrati låter sig förenas. De förra söker forma en politik snävt utifrån den specifikt egna kulturtraditionen. Socialdemokratin är en bred sekulär politisk rörelse som utifrån ett klassperspektiv samlar alla människor av god vilja att arbeta för ett mer jämlikt samhälle.

I detta konstaterande besvaras också delar av Egyptsons specifika frågor till mig, men låt mig trots det förtydliga.

Aldrig något avtal

Som jag tidigare också förklarat, bland annat genom Socialdemokrater för tro och solidaritets blogg, har det aldrig funnits någon överenskommelse eller avtal av det slag han hävdar med någon muslimsk organisation. Däremot har förbundet sedan 1994 arbetat med Sveriges muslimska råd i dialog om hur svenska muslimer kan bli mer delaktiga i samhällsliv och politiskt liv. Denna dialog syftade bland annat till att motivera svenska muslimer att engagera sig i politiska uppdrag. Detta är en del av vår organisations historiska uppgift lika mycket som att engagera kristna och andra troende.

Ingen utomstående har rätt att definiera vem som är muslim eller inte (eller för den delen kristen). Det kan bara den enskilde göra själv. Medlemskap i trossamfund, organisation eller moské är bara ett av flera möjliga uttryck.

Ett komplext begrepp

Islamism är, vilket en religionsforskare torde vara medveten om, ett komplext begrepp som rymmer allt från enskilda fanatiker till breda politiska rörelser som t ex turkiska AKP. Jag betraktar Muslimska Brödraskapet som islamistiskt.

Islamofacism är för mig ett nytt begrepp. Socialdemokrater för tro och solidaritet tar ställning mot våld och förordar alltid politiska lösningar på konflikter, i Egypten precis som i övriga delar av världen. Det har fått mig att förhålla mig kritisk både till Muslimska Brödraskapet och militärens maktövertagande med våld. Jag är glad över att det egyptiska socialdemokratiska partiets militanta hållning i krisens inledning nu utvecklats i mer pragmatisk riktning.

De är våra motståndare

Socialdemokrater för tro och solidaritet studerar självklart värderingar och värdegrunder hos alla samarbetspartner. Däremot har vi, som jag förklarat, inget samarbete med islamister eftersom vi ser dem som våra politiska motståndare. Men självklart håller vi koll på värderingar också hos våra motståndare.

Sverige är ett rikt land, där människor från i princip alla världens hörn och kulturer samlas och måste samsas. Vårt förbund menar att mångfald berikar. Öppen dialog och respekt når alltid längre för att skapa ett Sverige för alla. Vårt speciella bidrag till den processen är att vi organiserar progressiva troende från alla religioner och erbjuder en plattform för politiskt ansvarstagande.

Detta gör vi med glädje och stolthet.

Peter Weiderud

förbundsordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet