Det är uppenbart att regeringen drar alla flyktingar över en kam och betraktar dem som “lycksökare”. Vi som kommer i daglig kontakt med många av de som sökt sig till vårt land vet att de allra flesta kommit hit på grund av krig, våld och politiskt förtryck, skriver debattörerna.
Det är uppenbart att regeringen drar alla flyktingar över en kam och betraktar dem som “lycksökare”. Vi som kommer i daglig kontakt med många av de som sökt sig till vårt land vet att de allra flesta kommit hit på grund av krig, våld och politiskt förtryck, skriver debattörerna. Bild: Jessica Gow/TT

Vi får inte acceptera avhumaniseringen av invandrare som pågår

Situationen i världen är dystrare än på mycket länge. Rysslands krig mot Ukraina, de skenande klimatförändringarna, Hamas terror mot civila i Israel, Israels attack som drabbar oskyldiga Gazabor och gängvåldet som eskalerar. När tilliten mellan människor och till samhället sviktar måste vi tillsammans hitta vägar framåt, inte trappa upp hetsjakten på invandrare, skriver bland andra Henry Ascher.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Nyligen har representanter för Tidöpartierna kommit med förslag på hur asylpolitiken ska skärpas och hur villkoren för nyanlända i vårt land ska försämras. En särskild utredare har fått regeringens uppdrag att undersöka hur långt svensk asylpolitik kan inskränkas med hänsyn till EU-stadgan. Ett annat förslag som ska utredas går ut på att begränsa stöd och bidrag till de nyanlända innan de kommer i arbete. Den SD-styrda regeringen har startat en kapplöpning mot botten vad gäller humanitära hänsyn och vill uppenbart skicka ett budskap till alla som är på flykt: ”Kom inte hit”.

Sverigedemokraterna har sedan länge förespråkat idén om ett etniskt och kulturellt homogent land, och vill nu använda gängvåldet för att denna vision ska bli verklighet. Retoriken riktas inte mot de kriminella, utan i svepande termer mot invandringen. Den liberala demokratins själva grundval bryts ner när människor inte längre bedöms utifrån vad dom gör, utan av vilka de är. Följden blir att motsättningarna mellan människor på grund av bakgrund och etnicitet skärps.

ANNONS

Kännetecknat Sverige

Genom sitt agerande distanserar sig regeringspartierna från de värderingar om humanism och medmänsklighet som historiskt kännetecknat Sveriges relationer till utsatta i världen.

Det är uppenbart att regeringen drar alla flyktingar över en kam och betraktar dem som “lycksökare”. Vi som kommer i daglig kontakt med många av de som sökt sig till vårt land vet att de allra flesta kommit hit på grund av krig, våld och politiskt förtryck.

Att, som föreslås, inte längre tillhandahålla tolk och biträde i asylprocessen kommer ytterligare att öka rättsosäkerheten. Asylskälen kommer inte att kunna tydliggöras. Risken är stor att det blir fler, och inte färre, som lever som tillståndslösa utanför samhället, med risk att utnyttjas och exploateras av kriminella. Integrationen kommer vidare att försämras om permanenta uppehållstillstånd mönstras ut. Utan den stabilitet som vetskapen om att man ges en möjlighet att bygga ett nytt liv ger, riskerar människor att välja bort långsiktiga val som att starta företag eller utbilda sig till bristyrken, för att i stället göra det som ger bäst förutsättningar att klara morgondagen.

I olika samhällsviktiga yrken utgör i dag personer med utländsk bakgrund en stor del av arbetsstyrkan

Vi är helt beroende av invandring för att klara vår demografiska utmaning med en allt äldre befolkning. I olika samhällsviktiga yrken utgör i dag personer med utländsk bakgrund en stor del av arbetsstyrkan. Vilket land vi skulle bli, om den politik som förs syftar till att göra vårt land så ogästvänligt som möjligt?

ANNONS

När integrationen används som slagträ i debatten är det viktigt att peka på den kraftigt förbättrade situationen på arbetsmarknaden för utlandsfödda. Men när man inte längre kan säga att invandrare inte arbetar så väljer regeringen att skylla gängkriminaliteten på invandrarna.

Man pekar på en problematik som vi alla finner djupt allvarlig, men retoriken är förenklad och flera av de föreslagna repressiva åtgärderna riskerar att förvärra motsättningarna i samhället. Invandrare som grupp misstänkliggörs, trots att de allra flesta spelar en viktig roll i samhället.

Under EU-snittet

Även i andra frågor är Tidöpartiernas bild av verkligheten skev. Statsrådet Malmer Stenergard vill få allmänheten att tro att Sverige fortfarande är ett av EU:s största mottagarländer för asyl. I själva verket ligger Sverige under EU-snittet vad gäller beviljade asylansökningar per capita.

Sammanfattningsvis ser vi med stor oro på att den SD-styrda regeringen vill försämra möjligheterna för asylsökande att beviljas skydd i Sverige och dessutom vill minska incitamenten att integreras genom att förkorta uppehållstillstånden. Regeringens senaste förslag om att kraftigt försämra stödet till nyanlända är tyvärr en bekräftelse på hur långt avhumaniseringen fått löpa. Hittills har SD helt styrt asylpolitiken, det är dags för de andra partierna i regeringen att säga ifrån och för Moderaterna att besinna sig. Vi vill inte ha ett samhälle som består av vi och dom. Vi vill ha ett Sverige som håller ihop. Ett Sverige att vara stolt över.

ANNONS

Henry Ascher, professor, barn - och ungdomsläkare

Thomas Avén, volontärläkare och medicinsk rådgivare, Läkare i Världen

Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap

Maud Edgren - Schori, Fil Lic i socialt arbete och f d genusrådgivare i FN

Maria Ferm, operativ chef Grön Press, f d statssekreterare

Gustav Fridolin, fd utbildningsminister, folkhögskollärare

KG Hammar, ärkebiskop emeritus

Thomas Hammarberg, f d riksdagsledamot, styrelseledamot Tro och Solidaritet

Peo Hansen, professor i statsvetenskap, Linköpings Universitet

Bertil Kågedal, professor emeritus i klinisk kemi, Linköpingsuniversitet

Karin Nyman, dotter till Astrid Lindgren

Lars Ohly, förbundssekreterare i Verdandi - arbetarnas socialpolitiska organisation

Suzanne Osten, regissör

Anders Silfverdal, sjukhuspastor Östersund

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation

Marit Törnqvist, illustratör och författare

Anders Wijkman, författare och debattör

Eva Zetterberg, diplomat och politiker

ANNONS