Lena Nyberg. generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civil- samhällesfrågor, MUCF
Lena Nyberg. generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civil- samhällesfrågor, MUCF

Vi delar inte ut bidrag till föreningar som inte finns

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, delar inte ut bidrag till organisationer som inte finns. Vi granskar alla ansökningar noggrant, skriver Lena Nyberg, MUCF.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Skatteslöseriet, 6/10

Christian Ekström, vd Skattebetalarna, skriver att det behövs ett perspektivskifte i svensk politik. I artikeln hävdar Ekström att: ”Det är oacceptabelt att verksamheter som MUCF, trots återkommande och allvarlig kritik, fortsätter betala ut föreningsstöd till verksamheter som ibland inte ens finns”.

Påståendet grundar sig inte på fakta. MUCF, betalar inte ut föreningsstöd till icke existerande organisationer. Vi har dessutom, sedan 2016, skärpt kontrollen av bidragsgivningen och ser kontinuerligt över och utvecklar rutinerna.

Vi har dessutom, sedan 2016, skärpt kontrollen av bidragsgivningen och ser kontinuerligt över och utvecklar rutinerna.

Kontrollerna ser olika ut beroende på typ av bidrag, men en granskning av organisationsbidragen går till så här.

* Vi granskar organisationerna vid ansökningstillfället innan beslut om bidrag fattas. Den sökande organisationen redovisar föregående bidrag i sin ansökan.

ANNONS

* Vi går igenom organisationernas stadgar, verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll, revisionsberättelse och protokoll som visar val av firmatecknare samt firmatecknarnas ID-handlingar. Det görs dels för att kontrollera att organisationerna är demokratiskt uppbyggda, dels för att se att de bedriver verksamhet som är förenlig med demokratins idéer.

* Vi gör en omvärldsbevakning för att se vad som skrivits av och om organisationen samt en kontroll om organisationen har skulder eller är försatt i konkurs. Om organisationen har en egen webbplats granskas den också, till exempel dokument av policykaraktär.

* Vi går igenom revisorns rapport om antalet medlemmar och medlemsföreningar samt att siffrorna revisorn kommer fram till överensstämmer med de som har rapporterats in.

Om MUCF får indikationer på oegentligheter granskas organisationen enligt särskilda rutiner. Vi återkräver bidrag om felaktiga uppgifter skulle ha lämnats.

Om Christian Ekström och Skattebetalarna har frågor kring vår bidragsgivning är han välkommen att kontakta MUCF så kan vi förklara hur den går till.

Lena Nyberg

generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civil- samhällesfrågor, MUCF

ANNONS