Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi har valt att framför allt prioritera skolan som nu får välbehövliga resurser, skriver bland andra Axel Josefson (M).
Vi har valt att framför allt prioritera skolan som nu får välbehövliga resurser, skriver bland andra Axel Josefson (M).

Vi bygger Göteborg utan att låna av framtida generationer

Göteborgs lånekarusell måste brytas. Under våra 100 första dagar har vi tagit fajten om utgifterna, en uppgift som inte fallit i god jord hos en del. Kritiker har kallat oss snåla, men det handlar om att få kontroll över stadens utgifter. För att kunna satsa där det behövs mest kan vi inte fortsätta att låna av framtida generationer, skriver Alliansen in Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag har alliansen styrt Göteborg i hundra dagar. Det har varit en intensiv period där vi redan har tagit många steg för att infria våra vallöften. Vi har ett ansvar inför dagens och morgondagens göteborgare.

En viktig första åtgärd har varit att få kontroll över stadens utgifter. Kommunen har länge gått med underskott. Man har lånat pengar av de egna bolagen för att betala löpande utgifter.

Alliansen har tagit fajten om utgifter i många nämnder och bolag. För detta har vi fått kritik. Inte sällan har vi kallats snåla då vi sparat på projekt som ligger utanför kommunens egentliga uppgifter. Vi menar att politiker ska vara varsamma när de använder skattebetalarnas pengar. Lånekarusellen måste brytas. Staden ska inte som tidigare låna av framtida generationer. Vi kommer att fortsätta kämpa för ett minskat budgetunderskott och en minskning av utgifter som inte används för att höja kvaliteten i kommunens kärnverksamhet.

Skapar handlingsutrymme

Genom att ta grepp om ekonomin skapar vi dessutom handlingsutrymme att faktiskt kunna satsa strategiskt där det behövs mest. Vi har valt att framför andra områden prioritera skolan som nu får välbehövliga resurser. Det är en avgörande utmaning för staden att bryta den negativa utvecklingen som varit i skolan. Andelen elever som går ut med godkända betyg måste öka om framtidens välfärd ska säkras. Vi vill också ge äldre och personer med funktionsnedsättningar bättre möjligheter att välja, men också välja bort, omsorg och stöd för att stärka den enskildes inflytande över sin egen tillvaro.

Vi menar att politiker ska vara varsamma när de använder skattebetalarnas pengar

Alliansen gick också till val på att förbättra tryggheten i Göteborg. Vi samarbetar nu med polis, bostadsbolag och företag för att skapa en tryggare offentlig miljö. Inom kort kommer staden få fler trygghetskameror och anställda trygghetsvakter. Genom att samordna kommunala funktioner som föreningsstöd, lokaluthyrning, hälso- och miljöinspektioner söker vi nya sätt att försvåra för organiserad brottslighet. Vi menar att de rödgröna tog för lätt på otryggheten och inte gjorde tillräckligt för att motverka kriminalitet och extremism.

Eftersom vår övertygelse är att trygghet också främjas av delaktighet och gemenskap vill vi se ett stärkt civilsamhälle och föreningsliv. Idrott och kultur är centralt för att minska ohälsa och öka tilliten. När människor från olika stadsdelar och generationer möts ökar sammanhållningen i staden.

Småhus en bristvara

Bostäder har länge varit en bristvara i Göteborg. Inte minst har bristen på småhus under flera årtionden gjort att barnfamiljers flyttlass gått till kranskommunerna. Nu för vi en politik för ökat byggande med fler småhus och lägenheter med blandade upplåtelseformer vilket vi hoppas kommer leda till att fler barnfamiljer stannar i staden. Genom fler tätbebyggda områden bygger vi en attraktiv stad där framkomligheten blir bättre och det hållbara resandet ökar.

I takt med att staden växer måste vi även säkerställa att det sker på ett hållbart sätt. Vår tids största utmaning är den globala uppvärmningen. Göteborg ska vara en föregångsstad för hållbar tillväxt och arbeta mot de mål som ställts upp i FN:s Agenda 2030. Miljö och tillväxt går hand i hand, därför ska politiken jobba allt närmare näringslivet i dessa frågor.

Minska klimatavtrycket

Ny teknik, globaliseringen och ett ökat behov av kvalitet skapar grogrund för entreprenörskap. Stadens egna verksamheter ska också minska sina klimatavtryck. Därför ställer vi exempelvis om kommunens fordonsflotta till fossilfritt. Samtidigt som vi bidrar till det globala arbetet för klimatet glömmer vi inte att det effektivaste miljöarbetet ofta är lokalt. En ren stad skapar ökad trivsel och göteborgarna kommer att uppleva en skillnad då Alliansen lägger större vikt vid städning och renhållningsarbete i staden.

Alliansens politik är sammantaget framtidsinriktad. För att en stad ska utvecklas väl krävs ett kontrakt mellan generationer. Minskad belåning av stadens tillgångar, satsningar på skolan, och ökat bostadsbyggande är liksom klimatarbetet exempel på politik som kommer våra barn och framtida generationer till del.

Axel Josefson (M)

kommunstyrelsens ordförande

Helene Odenjung (L)

kommunstyrelsen 1:e vice ordförande

Emmyly Bönfors (C)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd