Det finns en bred politisk enighet om att gängvåldet måste stoppas. Ändå handlar få av förslagen om att stoppa vapeninflödet, skriver Johan Lindgren, Tull-Kust.
Det finns en bred politisk enighet om att gängvåldet måste stoppas. Ändå handlar få av förslagen om att stoppa vapeninflödet, skriver Johan Lindgren, Tull-Kust.

Vi behöver en effektivare kamp mot gängvåldet

Få av förslagen om att bekämpa gängkriminaliteten handlar om att stoppa vapeninflödet. Detta trots insikten hos de flesta partier om att tidiga insatser vid gränsen förhindrar brottslighet i senare led, skriver Johan Lindgren, Tull-Kust.

ANNONS
|

Bilbränder, stenkastning och skottlossning. Våldet i Göteborg har ökat dramatiskt de senaste åren och i dag har kommunen flest särskilt utsatta områden i landet. Även om Göteborgsområdet är särskilt illa drabbat så finns den sociala oron i hela landet – sommaren 2018 blev blodig med över tio skjutningar. För att komma tillrätta med problemen måste steg ett vara att hindra vapen från att nå gatan.

Att det finns en bred politisk enighet om att gängvåldet och kriminaliteten måste stoppas visar en kartläggning som Sveriges Radio P3 gjort över alla partiers förslag för att minska antalet dödskjutningar (23/8).

Trots det handlar få av förslagen om att stoppa vapeninflödet. Detta trots insikten hos de flesta partier om att tidiga insatser vid gränsen förhindrar brottslighet i senare led. Det är ett effektivt sätt att motverka kriminalitet samtidigt som det minskar belastningen på polis, sjukvård och socialtjänst. Om tullen har rätt förutsättningar att göra större beslag av vapen och narkotika redan vid gränsen, behöver polisen inte jaga små knarkpartier på gator och torg i ett senare skede.

ANNONS

Tullverket är en brottsbekämpande resurs som i dag inte utnyttjas tillräckligt. Tullverket har i dagsläget akut brist på personal som en följd av många års neddragningar av anslag. Konsekvenserna av en lång tid av underfinansiering ser vi nu: vapen strömmar in över gränsen, och antalet skjutningar med dödlig utgång fortsätter att öka. Det senaste årets anslagshöjning till Tullverket är naturligtvis välkommen, men inte tillräcklig.

Satsa tidigt i rättskedjan

Med bara några veckor kvar till riksdagsvalet finns det bland de politiska partierna en stor medvetenhet om den vikt som medborgarna fäster vid trygghetsfrågorna, och i och med det en stor iver i att presentera satsningar på olika brottsbekämpande åtgärder där Tullens roll finns med i olika utsträckning. Det är bra, men oavsett vem eller vilka som får förtroendet att styra Sverige efter valet vill vi från Tull-Kust understryka att det krävs mer än punktinsatser eller mindre återställare i en redan resurssnål budget för att komma tillrätta med trygghetsutmaningarna.

Sverige behöver ett helhetsgrepp kring trygghetskedjan och se till att vapen aldrig når gator och torg. Ett första steg är en satsning tidigt i rättskedjan genom en långsiktig förstärkning som möjliggör en varaktig ökning av antalet tullare.

Johan Lindgren

förbundsordföranden för anställda i Tullverket och Kustbevakningen, Tull-Kust

ANNONS
ANNONS