Vi behöver bryta bilberoendet i stan

Göteborg blir hälsosammare och trivsammare om bilen tar ett kliv tillbaka från stadsbilden, skriver Oskar Tagesson och Dan Baeckström, Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Nyligen har Göteborgs politiker tvingats överge det segdragna och kostsamma projektet att bygga ett parkeringsgarage under Göta älv vid Skeppsbron, mitt i centrum och med ett av stadens bästa utbud av kollektivtrafik. Det förefaller märkligt att våra beslutsfattare så krampaktigt håller fast vid Göteborgs forna roll som en bilstad, samtidigt som stadens egna planer utlovar en utveckling i riktning mot en modernare, trivsammare och hållbarare stad. I samband med Naturskyddsföreningens nationella kampanj ”Bryt bilberoendet” vill vi uppmana stadens styrande att på allvar våga leda Göteborg i just den riktningen.

Vad vill vi ha av vår stad? De flesta vill nog ha en mötesplats där vi alla kan bo, idka handel, studera, uppleva och umgås. En bra stad för oss närmare varandra. Närhet mellan människor främjas när det är lätt att ta sig fram till fots, med cykel och kollektivt, och som har trivsamma stadsrum att vistas i. I en lättillgänglig stad med ren luft och utan buller kan man andas fritt, samtala ostört och låta barn leka och cykla till skolan i trygghet.

ANNONS

Uppfylla klimatlöften

Men hur får vi en sådan stad? Biltrafiken måste i så fall ta ett rejält steg tillbaka från stadsbilden. Detta skulle också hjälpa till att uppfylla stadens klimatlöften. Men i dagsläget är många beroende av bilen för att för att kunna färdas till och i staden. För att bryta det beroendet behöver ett antal förändringar ske.

Satsningar på alternativa färdmedel – kollektivt, med cykel och till fots – behöver stärkas. Trafiksäkerheten och utrymmet för cyklister och gående behöver prioriteras. Kollektivtrafiken behöver bli mer tillgänglig och taxan sänkas – inte höjas som Västtrafik nu planerar.

Samtidigt måste det bli mindre attraktivt att ta bilen till och i stan. Trängselskatt, parkeringsavgifter och tillgången på p-platser är styrmedel som står till buds. Alla kommer inte att uppskatta sådana förändringar, och för att få acceptans för dem är det viktigt att bra alternativ finns tillgängliga redan från start.

Göteborg ligger efter andra större städer när det kommer till hållbar stadsutveckling

Kommunen har regler för hur många nya p-platser som ska skapas i anslutning till nybyggda bostäder – men dessa är långt ifrån hållbara, och ligger inte i linje med stadens eget miljö- och klimatprogram. Vi borde bygga fler och billigare bostäder, bevara natur och tillskapa regnträdgårdar i stället för att klämma in fler klimatbelastande garage i betong.

ANNONS

Göteborg ligger efter andra större städer när det kommer till hållbar stadsutveckling. Stockholm har redan påbörjat sitt arbete att skjuta undan bilen från skolområden. I Amsterdam vill man ta bort mer än 10 000 parkeringstillstånd i centrum. Oslo driver projektet “Bilfritt byliv” som vill skapa ett så bilfritt centrum som möjligt. Det är fullt möjligt att ha en trivsam stad som inte är beroende av bilen – vi skulle långt ifrån vara den första.

Oskar Tagesson, ordförande, Naturskyddsföreningen i Göteborg

Dan Baeckström, klimatgruppen, Naturskyddsföreningen i Göteborg

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS