Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Marina Johansson (S), kommunalråd, ordförande social resursnämnd Göteborg.
Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg och Marina Johansson (S), kommunalråd, ordförande social resursnämnd Göteborg.

Vi återgår till krogöppet till 05 på fredagar

När polisen nu gör en annan värdering av krogarnas öppettider är det rimligt att återgå till klockan fem på fredagar. Detta stärker Göteborg som nöjes- och evenemangsstad, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

ANNONS
|

Öppettiderna på krogen har varit en omdebatterad fråga i Göteborg. För ett par år sedan begränsades serveringstiderna, på uttrycklig begäran från polisen, till klockan tre på fredagsnätterna. I dag gör polisen en annan bedömning. Därför vill vi socialdemokrater göra det möjligt att ha öppet till klockan fem även på fredagar. Det skulle stärka Göteborgs kultur- och nöjesliv.

Göteborg är inne i en spännande utveckling. Staden är full av byggkranar. Befolkningen ökar snabbt. Näringslivet går som tåget och besöksnäringen växer. En viktig komponent i stadens framgångar är det breda kultur- och nöjeslivet. För att fortsätta stärka stadens attraktivitet är det viktigt att ge kvällsekonomin ännu bättre förutsättningar att blomstra.

ANNONS

Höga krav

Vi ställer höga krav på krogar som får servera alkohol – särskilt på de krogar som har öppet sent. Krögarna måste klara tuffa regler, till exempel vad gäller antalet ordningsvakter, för att få tillstånd. Vi har duktiga krögare i Göteborg. De tar ett stort ansvar när det gäller ordning och reda på krogen. Nu öppnar sig möjligheten för dem att ha öppet ett par timmar längre på fredagar.

Alkohol skadar

Det är mycket viktigt att en förlängning av öppettiderna sker inom ramen för ett aktivt alkoholpreventivt arbete. Vi vet vilka skador som alkoholen orsakar, både för enskilda individer och samhället som helhet. Här bedriver staden ett systematiskt och effektivt preventivt arbete. Det arbetet ska naturligtvis fortsätta och förstärkas. Därför motsätter vi oss Liberalernas förslag om att tillåta alkoholservering till klockan fem även på vardagar. Nackdelarna skulle bli betydligt större än fördelarna. Vi vill också att förändringen av serveringstiderna ska följas upp och utvärderas efter två år.

Den främsta anledningen till att vi för några år sedan begränsade serveringstiderna var alltså polisens tydliga begäran. När polisen nu gör en annan värdering är det rimligt att återgå till klockan fem på fredagar. Detta stärker Göteborg som nöjes- och evenemangsstad.

ANNONS

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande Göteborg

Marina Johansson (S)

kommunalråd, ordförande social resursnämnd Göteborg

ANNONS