Verktyg finns att minska barns psykiska ohälsa

Demokraterna skriver i sin debattartikel om den psykiska ohälsan bland unga att de inte har svaren. Men det finns metoder och arbetssätt redan i dag som fungerar för barn med behov. I Göteborg, skriver Miljöpartiet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Psykiska ohälsan, 5/3

Låt oss presentera en av dessa metoder där skolan och socialtjänsten tillsammans arbetar förebyggande med framgång.

Att arbeta förebyggande för att alla barn ska hamna på rätt köl är något av det viktigaste vi kan göra. Den bästa skyddsfaktorn för unga är att lämna skolan med godkända betyg.

En grupp som visat sig ha svårare att klara skolan är barn som placerats i familjehem. Det är barn som redan från födseln eller senare i livet av olika anledningar inte kan bo med sina biologiska föräldrar.

Skolan ska vara en lärande miljö, arbeta förebyggande och hälsofrämjande, det står i lagen.

ANNONS

En förebyggande metod för att ge dessa barn de bästa förutsättningar att klara skolan kallas för Skolfam.

En förebyggande metod för att ge dessa barn de bästa förutsättningar att klara skolan kallas för Skolfam. Kortfattat går den ut på att ett team av särskilt kunniga samlas och jobbar för den ungas bästa. Det är pedagoger, socialsekreterare, psykologer och självklart elevhälsan.

Elevhälsans samverkan med all personal på skolan är en av nyckelfunktionerna. Vi rödgrönrosa som styrde Göteborg under förra mandatperioden oroades över den ojämlikhet som elevhälsan visade upp. Därför skapade vi en ny organisation för skolan, i bred politisk enighet. Baserad på forskning och omvärldsbevakning, just det som Demokraterna efterlyser i sin debattartikel.

Den nya organisationen har varit verksam sedan juli 2018. En viktig uppgift är att ge förutsättningar för en stark och jämlik elevhälsa, med förebyggande fokus. Med ett starkare centralt stöd förverkligas detta nu steg för steg.

Men Skolfam kan börja användas redan i förskoleåldern. Och den beprövade erfarenheten säger att ju tidigare vi ger rätt insatser desto större framgång.

I dag får inte alla som behöver Skolfam. Ett exempel är att bara cirka hälften av de barn som bedömts behöva Skolfam i Lundby får det. Prioriteringen blir att de äldsta får insatsen, i bästa fall innan eller i början av högstadiet. Men Skolfam kan börja användas redan i förskoleåldern. Och den beprövade erfarenheten säger att ju tidigare vi ger rätt insatser desto större framgång. Miljöpartiet kommer agera för att den här verksamheten ska utvecklas och nå alla som behöver den.

ANNONS

Demokraterna efterlyser i sin debattartikel långsiktiga perspektiv. Här kommer ett:

Skolfam är relativt sett ingen dyr verksamhet. Kan vi få fler att avsluta högstadiet med godkända betyg, så betalas det tillbaka mångfalt för hela samhället. För att inte tala om uteblivet mänskligt lidande. Och all den studieglädje och kunskapsinhämtning som kan ske i klassrummen.

Bosse Parbring (MP)

Göteborgs grundskolenämnd

Karin Pleijel (MP)

kommunstyrelsen

Martin Nilsson (MP)

stadsdelsnämnden Lundby

ANNONS