Verkligheten talar sitt tydliga språk

Vi utgår från energifakta, verkligheten och offentlig statistik som visar att småhus är både billigare och energieffektivare än flerbostadshus. Chalmersforskarna tycks mer tro på teoretiska modeller, skriver Christer Harrysson och Glenn Welander.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Billiga bostäder, 28-29/6

Offentlig statistik från SCB och Energimyndigheten samt egna undersökningar ligger till grund för våra påståenden att gruppbyggda småhus har vardera upp mot 30 procent lägre produktionskostnad och energianvändning än flerbostadshus. Det framgår tydligt att energiuppgifterna gäller driftskedet räknat i kWh per kvadratmeter lägenhetsarea och år. Vi vill påpeka att det råder oenighet om fördelningen av den totala energianvändningen under byggnaders livslängd från byggskedet och driftskedet. Uppgifterna om driftskedet varierar mellan 50 och 80 procent.

Bara i teorin

Teoretiskt är naturligtvis den värmeavgivande omslutande ytan större för småhus än flerbostadshus. Faktabaserad offentlig energistatistik visar ändå att småhus har lägre energianvändning. Detta beror på den mänskliga faktorn där individuell mätning och debitering av energi- och vattenanvändning har stor inverkan på "förbrukning" och kostnader. Upp emot 20-30 procent högre finns dokumenterat. Det man äger och får betala för via mätarna gör att man sparar, hushållar och vårdar. Kvaliteten på fastighetens förvaltning kan i hög grad påverka dess kostnader – oavsett vad Chalmersforskarna hävdar, utan att märkligt nog själva uppge några referenser för sitt påstående.

ANNONS

Allvarliga brister i kritiken

Vårt debattinlägg bygger på faktabaserade uppgifter och inte visioner. Det vi säger är väl belagt. De tre Chalmersforskarna Johansson, Wallbaum och Sasic Kalagasidis tycks i sin kommentar till vårt inlägg inte utnyttja känd kunskap för sina, som det verkar, rena beräkningsmodeller. I stället hänvisar de till pågående forskning dock utan konkreta resultat.

Det är inte att ligga i forskningens frontlinje. Våra resultat bygger på publicerade forskningsresultat, med utgångspunkt i stort upplagda undersökningar ute i verkligheten. Det minimerar risk för genomslag av visioner och önsketänkande. Att utgå från verkliga förhållanden är oftast säkrare än enbart matematiska modeller.

Vårt debattinlägg hade begränsat utrymme utan möjlighet att ta med alla referenser och illustrationer. Den som vill veta mera är välkommen ta direktkontakt för att reda ut eventuella oklarheter!

Christer Harrysson

professor i byggteknik, Örebro universitet

Glenn Welander

med dr Karolinska institutet

ANNONS