Löfvens agerande står i bjärt kontrast till våra nordiska grannländer, där regeringschefskollegor närapå dagligen informerar sina landsmän om läget, skriver debattörerna.
Löfvens agerande står i bjärt kontrast till våra nordiska grannländer, där regeringschefskollegor närapå dagligen informerar sina landsmän om läget, skriver debattörerna.

Vem är det som kör i pandemihanteringen egentligen?

När statsministern tycks ha lämnat över krishanteringen till Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten är det många som undrar vem som egentligen ”kör” i svensk pandemihantering. Så får det inte fortsätta, skriver Pål Jonson (M), Mikael Oscarsson (KD) och Filip Haugland (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den pågående pandemin har med all icke önskvärd tydlighet visat på en regering som inte tar ansvar för den nationella krishanteringen. Utöver bristfälligt ledarskap kan detta tillkortakommande tillskrivas bristfällig organisationsförmåga. För att på riktigt kunna ta och utkräva ansvar behöver styrningen av Sveriges krishanteringsförmåga snarast inordnas direkt under statsministern.

”Vem är det som kör, egentligen?” Det frågar Musse Pigg sina medresenärer Kalle Anka och Långben i den berömda husvagnsscenen på julafton. De tre vännerna äter en välförtjänt lunch men ignorerar helt behovet av en chaufför. Detta alltmedan ekipaget i tilltagande hastighet ringlar sig upp och ner för snåriga bergsvägar.

Tycks ha lämnat över krishanteringen

Vem det är som kör i svensk pandemihantering är det många som undrar. Med den svenska förvaltningsmodellen som alibi så tycks statsministern med varm (och desinfekterad) hand ha lämnat över den nationella krishanteringen till Lena Hallengren och Folkhälsomyndigheten. Agerandet står i bjärt kontrast till våra nordiska grannländer, där Löfvens regeringschefskollegor närapå dagligen informerar sina landsmän om läget. Något som statsministern gjort endast en handfull gånger sedan pandemin blev ett faktum.

ANNONS

Så får det inte fortsätta. För att överkomma dylik ansvarsfrihet, obeslutsamhet och senfärdighet i framtida krissituationer måste beslut till för att skyndsamt:

1) Inrätta ett nationellt säkerhetsråd inom Statsrådsberedningen. Direkt underställt statsministern ska det nationella säkerhetsrådet ansvara för den strategiska utvecklingen av krishanteringsförmågan samt hålla ihop regeringskansliets samlade krisledningsarbete. Säkerhetsrådet dagliga arbete bör ledas av en nationell säkerhetsrådgivare. Denne, liksom övriga medlemmar, ska vara tillsatta på sina erfarenheter från och kunskaper om krishantering, och inte på myndighetstillhörighet eller politiska preferenser och meriter.

2) Flytta kansliet för krishantering från Justitiedepartementet till Statsrådsberedningen. Efter regeringsskiftet 2014 valde den nytillträdda rödgröna regeringen att flytta nämnt kansli till Justitiedepartementet, underordnat inrikesministern. Såväl pandemin som de förödande skogsbränderna 2018 har tydligt pekat på denna lösnings tillkortakommanden.

Den dagen som ett virus, torka eller en självmordsbombare ånyo hotar rikets säkerhet, ja, då får det inte råda någon som helst tvekan om vem det är som styr riket.

Styrningen av Sveriges krishanteringsförmåga måste stramas upp. Inför och vid en ny pandemi, nya skogsbränder eller ett nytt terrorattentat så måste det vara glasklart vem som anger inriktningen för de åtgärder som skyndsamt måste vidtas. Den dagen som ett virus, torka eller en självmordsbombare ånyo hotar rikets säkerhet, ja, då får det inte råda någon som helst tvekan om vem det är som styr riket.

Bara så kan vi effektivt hantera nästa kris. Bara så säkerställer vi verkligt ansvarsutkrävande. Bara så får vi en krishantering värd namnet.

ANNONS

Pål Jonson (M), ordförande i riksdagens försvarsutskott

Mikael Oscarsson (KD), försvarspolitisk talesperson

Filip Haugland (KD), kandidat till riksdagen 2022

ANNONS