Det är av största betydelse att Göteborgs stad struntar i LRF:s ovetenskapliga klimatanalyser och går vidare och sätter mål för minskad klimatpåverkan från livsmedel, skriver Jonas Paulsson.
Det är av största betydelse att Göteborgs stad struntar i LRF:s ovetenskapliga klimatanalyser och går vidare och sätter mål för minskad klimatpåverkan från livsmedel, skriver Jonas Paulsson.

Vegetarisk mat bra för både Göteborg och klimatet

Miljöförvaltningens rapport där all mat som serveras i Göteborgs stads verksamhet föreslås bli vegetarisk är alldeles utmärkt och nödvändigt för att klimatmålen ska kunna nås, skriver Jonas Paulsson, Köttfri måndag.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Miljö- och klimatnämnden har av kommunfullmäktige fått uppdraget att utreda vilka lokala åtgärder som krävs för att Göteborgs stad ska kunna nå Parisavtalets klimatmål. Utredningen Fossilfritt Göteborg – vad krävs, som är ute på remiss, föreslår bland annat att endast vegetarisk mat ska serveras inom skola, vård och omsorg. Det är av utomordentligt hög vikt för miljön att Göteborg bejakar förslaget.

Vegetarisk mat normaliseras

Miljöförvaltningens rapport föreslår att det endast ska serveras vegetarisk mat i kommunala verksamheter, samt vid möten, representation med mera. Dessutom ska mejeriprodukter ersättas med vegetabiliska alternativ. Växthusgasutsläppen beräknas minska till hälften om kött, chark och ägg ersätts med vegetariskt protein.

ANNONS

Enligt rapporten blir en viktig indirekt effekt att vegetarisk mat normaliseras och fler får upp intresset för att laga och äta vegetarisk mat. Göteborg kan också bidra till utveckling av livsmedelsbranschen genom att vara en viktig nischmarknad för vegetarisk mat.

Göteborg har antagit miljömålet om att inte bidra till övergödning. Göteborgs utsläpp av näringsämnen måste alltså minska. Animalier är den främsta orsaken till jordbrukets näringsutsläpp av kväve och fosfor eftersom ungefär 70 procent av det som odlas är djurfoder.

Kväve och fosfor från kött- och mejeriprodukter hamnar dessutom i havet via urin och avföring, eftersom vi konsumerar mycket mer protein än våra kroppar kan ta upp. Till exempel är göteborgarnas ökade köttkonsumtion en av anledningarna till att Göteborg tvingades investerar 360 miljoner kronor i att bygga en ny kvävereningsanläggning.

Stor hjälp till friskare hav

Havsmiljöinstitutets rapport Changes in four societal drivers and their potential to reduce Swedish nutrient inputs into the sea visar att en minskad konsumtion från totalt 80 till 60 gram högvärdigt protein per person och dag reducerar havets årliga belastning av fosfor med 40 procent och kväve med 50 procent. Detta under förutsättning att jordbruksmarken som blir över i stället används till perenna fodergrödor som kräver mindre gödsling och plöjning.

ANNONS

Växthusgaser och övergödning är två av våra allvarligaste miljöproblem. Om Göteborgs stad serverar vegetarisk kost som standard minskar utsläppen av växthusgaser, kväve och fosfor väsentligt. Det skulle sannolikt också inspirera andra kommuner i Sverige och runt om i världen att ta efter, vilket sammantaget kan ge en enormt stor positiv miljöeffekt.

Jonas Paulsson

Köttfri måndag

ANNONS