Västtrafiks vd, Lars Backström, har spårat ur totalt, skriver Henrik Munck (D).
Västtrafiks vd, Lars Backström, har spårat ur totalt, skriver Henrik Munck (D).

Västtrafiks lok har spårat ur

I en radiosändning om Västlänken sa Västtrafiks direktör Lars Backström att ”göteborgarna kan inte tänka längre än näsan räcker” (podden Nästa hållplats, 28 juni). Men i stället för att be om ursäkt så svarar han nu med ett resonemang som spårar ur helt och hållet, skriver Henrik Munck (D).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Slutreplik

Västlänken, 2 & 3/7

Lars Backström, vd för Västtrafik skriver i sin replik att hans uttalanden om göteborgarna är ryckta ur sitt sammanhang. Ett svagt försvar då man knappast kan missförstå vad han säger.

Men Backström lyckas också göra allt ännu värre. Han avslutar sitt debattsvar med: ”Jag har ett mycket stort förtroende för våra politiker som vill och behöver ta stora och modiga beslut ... för en bättre framtid...”.

Här passerar direktören alla gränser för professionellt och etiskt beteende. I sitt ämbete ska en direktör inte ta politisk ställning eller fjäska för de politiker som för tillfället betalar ut hans vd-lön. Att hylla Västlänkenpolitikerna och samtidigt dissa göteborgarna, som faktiskt är de som verkligen betalar hans lön, kan bara liknas vid en total urspårning.

ANNONS

Fler urspårningar

Backströms fortsatta utläggning spårar också ur: ”Västlänken är en förutsättning för en mer hållbar framtid för oss alla”. Nej, vår förhoppningsvis hållbara framtid är knappast något som står och faller med denna tågtunnel. Om/när Västlänken alls kommer att kunna återbetala den miljöskada som projektet orsakar är långt ifrån en enkel fråga.

Västtrafik verkar också sakna kunskap om staden Göteborg. Påståendet att ”Västlänken blir en viktig pusselbit i den lokala kollektivtrafiken, då den avlastar ... Brunnsparken” är nästan svårt att ta på allvar. Menar Backström att Västtrafik kommer minska på spårvagns- och busstrafiken genom Brunnsparken när Västlänken öppnar, eller att shoppingen i Nordstan ska stängas för att minska folkkaoset kring hållplatserna? Nej. Västlänkens eventuella avlastning med en station i Haga har marginell betydelse för den oreda och trängsel som råder i Brunnsparken.

Avslöjande

Ett litet ”tack” får man dock ge Backström för att han avslöjar den verkliga planen med Västlänken, nämligen att införa så kallade regionexpresståg. Med dessa tåg ska ”välmående medelklass” kunna flytta ännu längre från Göteborg men ändå fortsätta att arbetspendla. Men för att få kapacitet på tågspåren för dessa tåg så krävs 100 miljarder kronor i investeringar som ännu inte finns. Dessa förslag på regionala investeringar riskerar tränga undan nödvändiga lokala investeringar i kollektivtrafiken i Göteborg.

ANNONS

Enligt SJ så bromsar också de många regiontågen snabbtågens hastighet mellan storstäderna. Hela planen kring Västlänken kan alltså ge göteborgaren både sämre kollektivtrafik inom Göteborg och ytterligare försämrade förbindelser med Stockholm och Malmö et cetera.

Total oreda

Att Göteborgs kommunpolitiker gått på denna blåsning av regionpolitikerna är märkligt. Valet den 9 september handlar om att stoppa Västlänken och den politiska planen som ger än mer utflyttning av medelklassen från Göteborg.

Om man i stället lägger tio miljarder kronor på kollektivtrafiken inom Göteborg så kan Bergsjön, Tynnered, Torslanda och alla förorter få snabbare kollektivtrafik. Att uppgradera med snabbare och bättre kollektivtrafik inom Göteborg är bra för både göteborgarna och inpendlare.

Västtrafiks direktör har nu förnedrat göteborgarna, fjäskat för politikerna och felinformerat allmänheten om Västlänken. Tre ”f” som betyder att oredan är total.

Västtrafiks lok har spårat ur.

Henrik Munck (D)

vice ordförande trafiknämnden i Göteborg

ANNONS