Västlänkens trafiknytta kan ifrågasättas

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Den 9 januari publicerade GP siffrorna över antalet resor med våra pendeltåg, alltså Alependeln, Alingsåspendeln och Kungsbackapendeln. För år 2014 blev det 8,3 miljoner resor.

Siffrorna är intressanta i Västlänksdebatten, då det är den trafiken som skall gå i tunneln. För att värdera investeringen kan man ställa siffrorna i relation till övriga resor i staden.

Först kan man jämföra med den övriga kollektivtrafiken. För 2015 prognostiseras 117 miljoner spårvagnsresor och 120 miljoner bussresor. För närvarande står alltså tågpendlarna för omkring 3,4 procent av kollektivresandet i staden. Något lägre andel om man räknar med båttrafiken. Något högre andel om man räknar in Bohusbanan.

ANNONS

För att bedöma om Västlänken gör någon förändring i trafiken och för trängseln måste man sätta resandet i relation till det totala resandet. Antalet resor med bil och cykel är betydande – minst 400 miljoner resor per år. Det totala resandet i staden är alltså minst 650 miljoner resor per år. Tågpendlarna, varav långt ifrån alla kommer att åka i tunneln, motsvarar i det perspektivet högst 1,3 procent.

Använder Centralen

Sannolikt kommer de flesta pendlarna att använda Centralen även i fortsättningen. Hur många som kommer att använda Korsvägen eller Haga vet vi inte. Det nämns flera olika siffror. Men det är bara de som går av eller på i Haga/Korsvägen och som går vidare till fots som avlastar trafiken. Hur många de är vet vi inte heller. Om man uppskattar att de är i häraden 15 procent av pendlarna, motsvarar dessa resenärer mindre än två promille (!) av resandet i staden. Kommer det att märkas i trafiken?

Dessa knappa två promille av våra resenärer (några tusen personer) är vinnarna i Västlänksäventyret. Därutöver finns det en grupp pendlare som vinner något på att byta till buss eller spårvagn närmare sin destination. De avlastar emellertid inte övrig kollektivtrafik.

Innan tunneln öppnar har den totala trafiken ökat. Även om man når målet om ett fördubblat tågpendlande (trots att Trafikverket inte visat att det är möjligt) ändras inte procentsiffrorna särskilt mycket.

ANNONS

Lennart Duell (FP)

vice ordförande, Göteborgs Spårvägar AB

ANNONS