Om nu göteborgarna ska påtvingas en tunnel som majoriteten inte vill ha och tydligt uttryckt att de inte vill betala för, är det åtminstone anständigt att informationen om tunneln – som de också bekostar – överensstämmer med verkligheten, skriver Carina Bulić.
Om nu göteborgarna ska påtvingas en tunnel som majoriteten inte vill ha och tydligt uttryckt att de inte vill betala för, är det åtminstone anständigt att informationen om tunneln – som de också bekostar – överensstämmer med verkligheten, skriver Carina Bulić. Bild: Stefan Berg

Västlänkens tidplan har redan spruckit

Den allmänt kommunicerade uppgiften att Västlänken beräknas stå klar 2026 stämmer inte med den verkliga tidplanen, skriver Carina Bulić, Stoppa Västlänken Nu.

ANNONS

Västlänken kan inte tas i drift 2026. År 2026 har länge angetts vara året för trafikstart för Västlänken. Denna tidplan förutsatte dock lagakraftvunna tillstånd sommaren 2017, påbörjat bygge av arbetstunnlar 2017 och av schakt kvartal 1 2018. Trots att bygget av själva tunneln inte planeras påbörjas förrän våren 2019, påstås fortfarande att Västlänken kan tas i drift 2026.

Vidare påstås att station Centralen tas i drift som ”tillfällig säckstation” redan 2023/2024. Hur detta skulle vara möjligt när Olskroken planskildhet, Västlänkens norra anslutning, samtidigt anges bli klar först 2025/2026 förklarar inte Trafikverket. Inte heller hur Centralen kan stå klar för trafik samma år som schaktarbetena där uppges generera 100 000 kubikmeter överskottsmassor.

ANNONS

Produktionstidplanen anger längre byggtid. Den ursprungliga tidplanen angav 2028 som år för trafikstart. Av okänd anledning kom Trafikverket under 2014 fram till att Västlänken kunde bli klar redan 2026. Vid en genomgång av de nedbrutna arbetsmomenten i underlagen till järnvägsplanen och ansökan om miljödom, framgår dock att detta inte stämmer. En beräknad byggtid på tio-elva år räknat från planerad starttid 2017-2018 landar rimligen på 2028.

Givet den aktuella situationen, där miljödomen ännu inte vunnit laga kraft och projektet ligger runt ett och ett halvt år efter plan, innebär detta att Västlänken – förutsatt att allt hädanefter går som på räls(!) – enligt officiell tidplan kan bli klar tidigast 2028 och enligt produktionstidplanen tidigast 2029/2030.

Produktionstidplanen är baserad på att arbetet löper på alla vardagar 07-22 och helger 07-19. Detta gäller även bullrande moment, vilket strider mot bullervillkoret i miljödomen. Såvida inte Trafikverket avser att konstant bryta mot detta och dessutom utöka arbetstiden till ännu fler av dygnets timmar, finns ingen möjlighet att arbeta ikapp den förlorade tiden.

Vilseledande information. Trafikverkets och Göteborgs stads information vilseleder därför nuvarande och eventuellt blivande näringsidkare, fastighetsägare och boende. Med anledning av de omfattande störningarna i byggskedet, är det rimligt att den som står i begrepp att fatta ett beslut om att köpa, sälja eller flytta sitt hem eller sin verksamhet ges någorlunda korrekt information.

ANNONS

Om nu göteborgarna ska påtvingas en tunnel som majoriteten inte vill ha och tydligt uttryckt att de inte vill betala för, är det åtminstone anständigt att informationen om tunneln – som de också bekostar – överensstämmer med verkligheten. Allt annat vidgar förtroendeklyftan ytterligare.

Carina Bulić

Nätverket Stoppa Västlänken Nu

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS