Västlänkens nyttor är större

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Västänken, 14/1

Lennart Duell (FP) menar att Västlänkens trafiknytta är försumbar då Göteborgs lokala kollektivtrafik har fler resenärer än de som pendlar med tåg.

Den regionala pendlingen och en stads lokaltrafik fyller två olika syften – att effektivt kunna ta sig mellan orter respektive att effektivt resa inom tätorterna. När det sammanhängande stadsområdet växer i Storgöteborg behöver man även kunna resa snabbare till olika knutpunkter inom staden. Den möjligheten ger Västlänken.

Knyter samman

Västlänken knyter samman Göteborgsområdet till en starkare storstadsregion. Vi är beroende av att nå varandra i Västsverige – hur många arbetsplatser skulle fungera om man plockade bort de som inte bor i kommunen? Hur hade gymnasie- eller högskoleklasserna sett ut? Vi är alla beroende av varandra.

ANNONS

En utbyggnad av den regionala trafiken är en chans vi inte kan försumma för att vi jämför äpplen med päron när vi ställer antal tågresenärer mot spårvagnsresenärer. Med det sättet att resonera skulle vi få lägga alla kommande tågsatsningar i Göteborg på is. 2013 hade Västtrafik 17,7 miljoner tågresor och det var det trafikslag som ökade mest. Samtidigt är det redan i dag ont om plats på spåren och i Centralstationen i Göteborg, vilket gör det svårt att öka tågtrafiken till och från Göteborg. Det gör behovet av satsningar på järnvägssystemet än viktigare.

Driver samhällsutvecklingen

Lyfter man blicken är det tydligt hur moderna trafiklösningar som Västlänken blir drivande av samhällsutvecklingen. Med Västlänken stärks kunskapsregionen genom att högskolor och universitet i Västra Götaland knyts samman. Det uppstår också en positiv effekt på den lokala kollektivtrafiken då Haga kan utvecklas till en ny stark nod för spårvagn, buss och cykel. Det ger fler alternativ att hitta nya och smidigare resmöjligheter i det dagliga resandet.

I området runt Centralstationen i Göteborg skapas samtidigt förutsättningar för nybyggnation av tusentals centrala bostäder och vidare stadsutveckling när till exempel Gullbergsvass omvandlas.

Göteborg behöver fler bostäder och Göteborg behöver kunna förtätas – vi måste komplettera dagens spårvagnstrafik, som är bra på att förflytta mycket folk korta avstånd, med ett system som snabbt tar oss runt mellan olika knutpunkter. Det systemet är Västlänken en mycket bra början på.

ANNONS

Lena Malm (S)

2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen

Johan Nyhus (S)

kommunalråd Göteborg

ANNONS