Nu är bygget av Västlänken ett faktum. Beslutet har tagits på regeringsnivå och Västlänkens vara eller icke vara är inte längre en kommunal fråga, skriver Lisbeth Larsson (FI) och Tina Lundberg (FI).
Nu är bygget av Västlänken ett faktum. Beslutet har tagits på regeringsnivå och Västlänkens vara eller icke vara är inte längre en kommunal fråga, skriver Lisbeth Larsson (FI) och Tina Lundberg (FI).

Västlänken kan inte stoppas

Göteborgarna har inte längre möjlighet att säga ja eller nej till Västlänken, att hävda något annat är oseriöst och vilseleder väljarna inför höstens val, skriver Lisbeth Larsson (FI) och Tina Lundberg (FI).

ANNONS
|

Det finns många orosmoment när det gäller Västlänken. Vad kommer byggandet av länken att innebära för framkomligheten i staden, för miljön, för stadens näringsidkare, för göteborgarnas livsvillkor? Kommer stadens kulturhistoriskt unika utformning att förstöras? Det vet vi inte.

Men bygget har börjat. Beslut är tagna. Tillstånd har getts. Överklaganden avvisats. Avtal har slutits med en rad olika entreprenörer. I sommar börjar sprängningarna vid Linnéplatsen.

Frågan om Västlänken har skakat om grundvalen för stadens politiska arena och väckt upprördhet hos många. Och ingen lär glömma folkomröstningen rörande trängselskatten vid förra valet där majoriteten röstade nej. Det är svaga politiker som gör en folkomröstning i en fråga som redan är beslutad. Vi i FI är för trängselskatt, men inte sättet det gick till på.

ANNONS

Går inte att backa

Nu är även bygget av Västlänken ett faktum. Beslutet har tagits på regeringsnivå och Västlänkens vara eller icke vara är inte längre en kommunal fråga. Efter att de sista överklagandena avvisats fastslog regeringen beslutet 2017, och Mark- och miljödomstolen gav sitt klartecken i maj 2018. Det som återstår nu är huruvida Högsta domstolen kommer att bevilja prövningstillstånd och ta upp målet om vilka miljövillkor som ska gälla. Detta innebär inte att Västlänken stoppas, däremot omfatta möjliga kompletteringar och eventuella tidsförskjutningar.

Göteborgarna har inte längre möjlighet att säga ja eller nej till Västlänken, att hävda något annat är, anser vi, oseriöst och vilseleder väljarna inför höstens val.

Oseriöst röstfiske

Trots detta gör Demokraterna denna icke-fråga om Västlänken till sitt huvudnummer och Sverigedemokraterna hänger på. Mot bättre vetande fiskar de röster bland de 43 procent som enligt senaste SOM-undersökningen är emot Västlänken. Gång på gång säger Martin Wannholt (D) att det är årets val som kommer att avgöra Västlänkens öde. Det är att vilseleda alla de västlänksmotståndare som i denna stund ger sitt absolut yttersta för att försöka få stopp på Västlänken.

Vi behöver skapa en helt ny politisk plattform i Göteborg. En plattform som bygger på transparens, heder, respekt och rena fakta, oavsett partifärg.

ANNONS

Lisbeth Larsson (FI)

landstingskandidat för Feministiskt initiativ, Västra Götaland

Tina Lundberg (FI)

kommunkandidat för Feministiskt initiativ, Härryda

ANNONS