Henrik Munck (MP), ordförande miljö & samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR) och vice ordförande trafiknämnden, Göteborgs stad
Henrik Munck (MP), ordförande miljö & samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR) och vice ordförande trafiknämnden, Göteborgs stad

Västlänken en halvmesyr om vi inte agerar nu

I den intensiva debatten om Västlänken så har den mest grundläggande frågan nästan glömts bort; tågtunnelns beroende av ett utbyggt kringliggande tågtrafiksystem. Västlänken kan bli som en nybyggd idrottsarena utan mer publik, skriver Henrik Munck (MP).

ANNONS
|

    <strong>Henrik Munck</strong> (MP),ordförande miljö &amp; samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR) ochvice ordförande trafiknämnden, Göteborgs stad
Henrik Munck (MP),ordförande miljö & samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR) ochvice ordförande trafiknämnden, Göteborgs stad

Träden, byggkaos, kapacitet och kostnader, ja det finns många svåra frågeställningar kring Västlänken. Men vilken roll och nytta som Västlänken ska göra i Västsveriges trafiksystem har nästan glömts bort. Eller snarare, vilken nytta Västlänken skulle göra enligt de ursprungliga planerna.

Tanken var att Göteborgsregionen skulle få ett utbyggt pendeltågsystem där områdets alla större orter knyts ihop, och att Västlänken skulle bli kärnan i detta system.

Dagens tre tunga tågstråk mot Kungsbacka, Alingsås, och Trollhättan skulle kompletteras med ett nytt dubbelspår till Landvetter/Borås, och en utbyggd Bohusbana, samt på sikt ett möjligt helt nytt tågstråk ur tågtunneln mot sydvästra Göteborg.

Detta skulle ge ett balanserat system där tre tåglinjer norrifrån går genom och under Göteborg och sedan fortsätter till respektive av de tre benen söderut och österut.

ANNONS

Verkligheten kommer ikapp

Verkligheten börjar dock komma ikapp. Denna spårutbyggnad kräver investeringar på cirka 50 miljarder kronor – utöver Västlänken. Men i Trafikverkets förslag till investeringsplan fram till 2029 finns bara brödsmulor till Göteborgsregionen.

I praktiken börjar det färdigställda regionala tågsystemet försvinna bortom horisonten för oss här i väster; i synnerhet om 200 miljarder först ska knôs in i budgeten för att affärsresenärer ska kunna åka höghastighetståg till och från Stockholm.

Västlänken riskerar inte bara att bli ett misslyckat infrastrukturprojekt, där alltså en stor del av den tilltänkta resandeökningen kommer att skjutas tiotals år bort.

Hanteringen av Västlänken riskerar också att ge ett fortsatt politiskt trauma som kommer förlama och skada utvecklingen i Göteborgsregionen under lång tid framöver.

Måste ta ställning nu

Om man fortfarande tycker att Västlänken ska byggas så bör varje ledande politiker ta ställning till ett av följande två alternativ:

1. Be om ursäkt för att det inte blir ett komplett tågsystem inom rimlig tid, och att nyttan av Västlänken därmed blir begränsad. ”Det blev inte som det var tänkt ...”.

2. Eller, lägga all kraft på att sy ihop ett nytt stort infrastrukturpaket för Göteborgsregionen, där huvuddelen av tågsystemet färdigställs senast 2030.

Jag har gjort vad jag kan för att få politiker på båda sidor och på olika nivåer att ta seriöst på frågan om ett stort infrastrukturpaket. Men politisk fokus ligger nu i stället hos många på att få in lite fler brödsmulor i Trafikverkets plan så att man sen ska kunna säga till allmänheten att i alla fall bygget mot Borås visst kommer att komma igång någon gång. Och då ska de flesta i politikerkåren låtsas vara ganska nöjda trots att även detta eventuella kommande tillskott är helt otillräckligt.

ANNONS

I verkligheten framöver kommer troligen expresstågen i stället att swisha förbi mellan Stockholm och Malmö samtidigt som bilköerna växer än mer i Göteborgsregionen. Om vi politiker alltså inte klarar av att säkra Göteborgsregionens utveckling så bör man be om ursäkt. Med kompetens i sakfrågorna och ledarförmåga så skulle detta gå att ro i land, men i så fall får flera ledande politiker snäppa upp sig betydligt.

Behöver ett Göteborgspaket

För Göteborgsregionen räcker det inte heller med en sådan ny och stor regional tågsatsning. Göteborg och kringliggande kommuner behöver också ett Göteborgspaket där vi uppgraderar spårvägen till tunnelbaneliknande ”stadsbana” och utvecklar busstrafiken betydligt. För trafiklösningarna måste ge en fungerande helhet för resenärerna, då de flesta har sitt resmål någonstans i Göteborg.

Här försöker politikerna övertyga allmänheten om att ”massor av trafikinvesteringar redan är på gång” bland annat genom den så kallade Sverigeförhandlingen. Men i verkligheten saknas de viktigaste trafikprojekten i planerna eller så ligger de för långt bort i tiden. Sanningen är att ett skarpt infrastrukturpaket för kollektivtrafiken i Göteborg inte ens finns på dagordningen.

Göteborg och samhället i stort är i desperat behov av rakryggade politiker som inte bara snackar bort frågor, utan faktiskt kan säga när man själv misslyckas. Och i så fall be om ursäkt. Men helst ska vi ju ha politiker som faktiskt åstadkommer något.

ANNONS

Jag kommer nu göra ett nytt försök att få andra ledande politiker att vilja diskutera både ett infrastrukturpaket för tågen i Göteborgsregionen, och ett skarpt paket för att få till en riktig utbyggnad till stadsbana/snabbspårväg och effektiva bussförbindelser i Göteborgsområdet. Inte bara fina ord och lösa planer, utan skarpa åtaganden som ska genomföras de kommande åren.

Hoppas de förstår allvaret

Även om många ledande politiker inte har kompetens kring trafikfrågor så hoppas jag att man förstår allvaret med det trauma och den politiska förlamning som kan fortsätta att skada utvecklingen av hela Göteborgsregionen under lång tid framöver. Om man inte agerar. Nu.

För egen del, med begränsade musikkunskaper, nynnar jag på Frans schlagerdänga och funderar på hur den skulle låta i en göteborgsversion.

Henrik Munck (MP)

ordförande miljö & samhällsbyggnad, Göteborgsregionen (GR)

vice ordförande trafiknämnden, Göteborgs stad

ANNONS