Västlänken avgörande för att stärka tågtrafiken

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Tom Heyman före detta moderat och riksdagsman som också representerat Junilistan, ifrågasätter varför vi som politiker i Göteborgs- och Västra Götalandsregionen tycker Västlänken är ett bra och nödvändigt projekt (GP 13/11). Han tycker inte att det är en nackdel att Centralstationen är en säckstation, inte att den har dålig kapacitet och heller inte att pendeltågtrafiken behöver ökad kapacitet.

Västlänken ska bidra till en hållbar tillväxt genom att fler resor och transporter kan ske på järnväg. Att Centralstationen som säckstation inte innebär en nackdel håller vi inte med om. En säckstation tar mycket utrymme. Gullbergsvass är ett attraktivt område med sin närhet till city och vattnet, ett område som kan utvecklas för att stärka Göteborg som regionens nav för utbildning, arbetsmarknad och turism om inte behovet av dagens alla ingående spår behövs.

ANNONS

Om möjligheten fanns för genomgående tåg skulle de som pendlar mellan exempelvis Alingsås och Mölndal nå sin målpunkt utan att behöva byta. Vi skulle också kunna få en möjlighet till framtida kopplingar till Bohusbanan och söderut mot Särö och Kungsbacka.

En tågtunnel under Göteborg skulle också öka kapaciteten för persontrafiken. Enligt en första beräkning kan tunneln klara minst 18 tåg per timme och riktning. De fyra stora pendeltågstråken skulle kunna gå var tionde till 15:e minut . Ett stort antal kommuner i regionen skulle kunna bindas samman, till exempel Ale med Härryda och Trollhättan med Borås. Att flytta persontrafik till Västlänken innebär att kapaciteten för godstrafiken också kan öka i dagens Gårdatunnel.

Västlänken innebär ett helt nytt kollektivtrafiksystem. Det är nödvändigt för att vi ska kunna genomföra K2020, ett projekt som drivs från Göteborgsregionen, och som innebär ett utökat resande i Göteborg med kollektivtrafiken, från dagens 400 000 resor per dag till drygt 1 100 000 resor per dag år 2025. Något som skulle ge samma marknadsandel för kollektivtrafiken som Stockholm, Helsingfors och Oslo har i dag och som skulle lätta på trängseln för den gods- och biltrafik som alltid kommer att behövas.

Duospårvagn skulle då också kunna sättas in där kapaciteten för pendeltåg inte finns, till exempel. mot Backa och Kärra.

ANNONS

Anneli Hultén

kommunalråd (s) med ansvar för trafik och stadsbyggnadsfrågor Göteborg

Roland Rydin

vice ordf (m)

Trafiknämnden Göteborg

Leif Blomqvist

ordf (s) Västtrafik AB

Kent Johansson

regionutvecklingsnämnden (c)

ANNONS