Lars Backström, vd Västtrafik.
Lars Backström, vd Västtrafik.

Västlänken är en del av kollektivtrafikens framtid

Henrik Munck (D) har ryckt ut citat ur sitt sammanhang när han lyssnat på podden "Nästa hållplats". Vi vill att nyttan med Västlänken, både för göteborgare och människor i regionen, ska bli synlig. Västlänken är en förutsättning för en mer hållbar framtid för oss alla, skriver Lars Backström, vd Västtrafik.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Västlänken, 2/7

Henrik Munck (D) har lyssnat på Västtrafiks podd ”Nästa hållplats” och valt att rycka ett citat ur sitt sammanhang. Många av de frågor om Västlänken som jag får handlar om hur trafikanter och göteborgare i allmänhet påverkas av själva byggandet, medan den framtida nyttan av Västlänken och andra satsningar hamnar utanför fokus. Den som lyssnar på podden kan själv försäkra sig om att det var detta som samtalet till stora delar handlade om.

I sin kommentar gör Henrik Munck Västlänken och kollektivtrafik till två olika frågor, när det i själva verket är en och samma. Västlänken är en del av kollektivtrafikens framtid och utveckling.

ANNONS

Våra kunder får genom Västlänken ett välkommet tillskott av fler resmöjligheter. När Västlänken är klar kan vi utveckla hela Västtrafiks tågtrafik. Regiontåg och pendeltåg binds ihop till sammanhängande linjer genom Göteborg. Regiontåglinjerna utökas och kommer att göra fler uppehåll på pendeltågstationerna. Vi kommer också att införa nya regionexpresståg som sänker restiden från exempelvis Falköping och Skövde.

esandet med kollektivtrafiken har ökat kraftigt sedan Västtrafik bildades, nästan 60 procent på drygt tio år. Resandet med tåg på Bohusbanan har mer än fördubblats.

En viktig pusselbit

Man ska inte heller glömma bort att Västlänken blir en viktig pusselbit även i den lokala kollektivtrafiken, då den avlastar Drottningtorget och Brunnsparken. Vi behöver inte välja mellan att prioritera tågresenärer eller spårvagnsresenärer, göteborgare eller Skövdebor. Det finns projekt som gynnar flera grupper samtidigt, och Västlänken är ett sådant. Det är viktigt att både regiontrafiken och stadstrafiken utvecklas successivt och parallellt när resbehoven ökar.

Kollektivtrafiken är en förutsättning för ett hållbart samhälle för människor, och därför fortsätter vi att satsa både på resandet i städerna och på landsbygden under tiden Västlänken byggs och efter den är klar. Varken utvecklingen eller kollektivtrafiken kommer att stå still.

Jag har ett mycket stort förtroende för våra politiker som vill och behöver ta stora och modiga beslut för kommande generationer. För en bättre och mer hållbar framtid, helt enkelt.

ANNONS

Lars Backström

vd Västtrafik

ANNONS