Debattörerna: Till höger; Barbara Lindell, Föreningen Trädplan Göteborg och till vänster ses Patrick Höstmad, Nätverket Yimby Göteborg.
Debattörerna: Till höger; Barbara Lindell, Föreningen Trädplan Göteborg och till vänster ses Patrick Höstmad, Nätverket Yimby Göteborg.

"Vårt Göteborg saknar integritet"

Tidningen Vårt Göteborg som ges ut av Göteborgs stad påstår sig vara göteborgarnas röst, men blandar ihop samhällsinformation, opinionsbildning och styr intervjuer. Var finns den publicistiska integriteten och hur följs de pressetiska riktlinjerna? skriver Barbara Lindell och Patrik Höstmad.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Vilket syfte fyller gratistidningen Vårt Göteborg som ges ut av Göteborgs stad till alla hushåll? En reklamtidning som har uppdraget att berätta om vad staden gör och varför, men som även kallar sig nyhetstidning och utger sig för att vara medborgarnas röst.

I våras kontaktades vi av Vårt Göteborg för en intervju om träden vid Haga Kyrkoplan och Nya Allén som påverkas av Västlänken. Vi som skriver detta är bägge överens om att staden behöver en livskraftig och juste debatt som får leva även då den blir obekväm. Här har tyvärr Vårt Göteborg gjort oss besvikna. Vi träffades för en lång intervju och fick sen även flera frågor skriftligt. Men redaktionen för Vårt Göteborg var inte nöjd med våra åsikter. Vi fick samtal och mejl om hur våra uttalanden borde ändras och anpassas till den bild tidningen ville förmedla. Denna erfarenhet väcker frågor om det som förmedlas i nyhetstidningen och hur staden hanterar sin kommunikation till medborgarna.

ANNONS

Hur fungerar det att företräda staden och ge information till medborgarna och samtidigt ge sken av att vara ett journalistiskt magasin? Var finns den publicistiska integriteten och hur följs de pressetiska riktlinjerna i en tidning som blandar samhällsinformation, opi

nionsbildning och styrda intervjuer? Är det journalistiskt försvarbart att endast redovisa det som passar en förutbestämd mall?

Problematisk sammanblandning

Det är ett grundläggande problem när en nyhetstidning kontrolleras av dem som har den politiska och byråkratiska makten. Kommunikatörerna i kommuner, landsting och regioner är numera fler än dagspressjournalisterna. Göteborgs stad har flest kommunikatörer av alla kommuner, över 200 heltidstjänster. De bedriver informations- och opinionsarbete via många olika kanaler; broschyrer, direktutskick, annonser, artiklar och reportage – i en gråzon där journalistik, information och ren marknadsföring blandas. Sammanblandningen blir ett demokratiskt problem och rimmar illa med stadens informationspolicy.

Det är uppenbart att skillnaden mellan journalistik, nyhetsförmedling, information, opinionsbildning och marknadsföring behöver tydliggöras när Göteborgs stad kommunicerar med medborgarna. Vårt Göteborg borde endast förmedla officiell samhällsinformation och inte ge sken av att bedriva en journalistisk gärning i medborgarnas tjänst.

Med hopp om en bättre, vitalare, ärligare och mer öppen debatt om Göteborgs framtid. Staden i våra hjärtan förtjänar det!

Barbara Lindell

Föreningen Trädplan Göteborg

ANNONS

Patrik Höstmad

Nätverket Yimby Göteborg

ANNONS