Johannes Hulter (S), vice ordförande byggnadsnämnden och Ali Moeeni (S), ordförande SDN Angered.
Johannes Hulter (S), vice ordförande byggnadsnämnden och Ali Moeeni (S), ordförande SDN Angered.

Vårt förslag kommer att lyfta Hammarkullen

För oss socialdemokrater är det självklart att säga ja till att utveckla Hammarkullen genom att bygga bostäder mellan Hammarkulletorget och Bredfjälls- gatan, skriver Johannes Hulter (S) och Ali Moeeni (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Vi socialdemokrater gick till val på ett långsiktigt stadsbyggnadslyft i Angered, Biskopsgården och Tynnered. Det behövs för att minska bostadsbristen, trångboddheten och segregationen. Det kommer vi att fortsätta kämpa för, även om vi tvingas göra det i opposition.

En första strid står redan tisdag den 27/11 i byggnadsnämnden. Det gäller förslaget om att bygga bostäder mellan Hammarkulletorget och Bredfjällsgatan. För oss socialdemokrater är det självklart att säga ja till att utveckla Hammarkullen. Därför lägger vi nu ett yrkande om att bifalla planbesked för projektet.

Genom att blanda upp området med bostadsrätter så ökar valmöjligheterna för dem som vill bo kvar i stadsdelen eller flytta hit.

Det finns många fördelar med att bygga här. En viktig del är att man kommer att öka tryggheten för de som rör sig i området. Inriktningen när det gäller upplåtelseform är att bygga bostadsrätter, vilket skulle ge en välkommen variation i stadsdelen. Genom att blanda upp området med bostadsrätter så ökar valmöjligheterna för dem som vill bo kvar i stadsdelen eller flytta hit. I bottenvåningen planeras publika lokaler vilket stärker stråk och trygghet i området. Det ger dessutom möjlighet att skapa en långsiktig lösning när det gäller lokaler för den bemannade lekplatsen, som ju är en oerhört viktig målpunkt.

ANNONS

Vi tror att det är fullt möjligt att bygga nya hus i Hammarkullen, samtidigt som man värnar både uppskattade grönytor och karnevalståg.

Stadsbyggnadskontoret har valt att föreslå avslag eftersom man anser att huset skulle innebära ett visst intrång i parkmiljön och eftersom man ser en risk att karnevalståget skulle kunna störas. Vi socialdemokrater tycker naturligtvis att det är viktigt att värna de omtyckta och välanvända grönytorna i Hammarkullen och vi tycker också det är viktigt att ge det årliga karnevalståget bra förutsättningar att fortsätta förgylla stadsdelen. Men vi tror att det är fullt möjligt att bygga nya hus i Hammarkullen, samtidigt som man värnar både uppskattade grönytor och karnevalståg.

Hammarkullen är en fantastisk stadsdel med en enorm potential och borde få samma möjligheter som alla andra delar av Göteborg att leva, utvecklas och växa. Därför är det självklart för oss socialdemokrater att säga ja till det här förslaget och vi hoppas att övriga partier lägger prestigen åt sidan och röstar med oss – för Hammarkullens skull.

Johannes Hulter (S)

vice ordförande byggnadsnämnden

Ali Moeeni (S)

ordförande SDN Angered

ANNONS