Vi anser därför att det inte bara ska vara möjligt för kommuner att anställa en medicinskt ledningsansvarig läkare, utan att en sådan bör finnas i alla kommuner, skriver debattörerna.
Vi anser därför att det inte bara ska vara möjligt för kommuner att anställa en medicinskt ledningsansvarig läkare, utan att en sådan bör finnas i alla kommuner, skriver debattörerna. Bild: isabell Höjman/TT

Varje kommun bör ha en äldreansvarig läkare

Coronapandemin har visat hur oskyddade äldre i hemtjänst och på särskilda boenden är. Det har visat sig svårt för kommunerna att veta hur mycket läkarvård som deras äldre behöver. Nu behöver vi införa kommunanställda läkare med medicinskt ledningsansvar som kan planera läkarvården för de äldre, skriver Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund och Christina Tallberg, PRO.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Under pandemin har vi blivit smärtsamt medvetna om bristerna i vården för äldre på boenden och i hemtjänsten. De har i akut sjukdom inte fått träffa läkare, vissa har inte ens fått träffa en sjuksköterska och en del har heller inte fått insatser i form av dropp, antibiotika eller syrgas.

Trots att vi vet att många på särskilda boenden snabbt kan bli sämre, saknas ofta planering för vad som ska göras när försämringen inträffar. Och under pandemin har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kunnat konstatera att många inte fått vård i livets slutskede, på ett korrekt sätt.

Utöver dessa tragiska fall kan läggas den dagliga diskrimineringen av personer i äldrevården, som att de i lägre utsträckning än andra får kontinuerlig och förebyggande vård vid kroniska sjukdomar, som exempelvis diabetes. Ett skäl till detta är att äldreomsorgen under lång tid varit politiskt och därmed ekonomiskt underprioriterad av många politiker. När pandemin bröt ut blev det tydligt att äldreomsorgen exempelvis hade för små personella marginaler.

ANNONS

Oklart ansvar

En annan orsak till att det blivit så här är det oklara ansvaret. Kommunen ansvarar för omsorgen om de äldre som ges av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Regionen i sin tur ansvarar för vården som ges av läkare.

Hur mycket läkarresurser som regionen ska förse kommunen med bestäms i avtal eller samverkansöverenskommelser mellan kommun och region. Dessvärre har många kommuner svårt att avgöra hur mycket läkarresurser som behövs. Läkare som arbetar med äldre i kommunal hälso- och sjukvård vittnar om alltför begränsad tid för att kunna ge en god vård.

Trots de uppenbara fördelarna finns läkare med ett medicinskt ledningsansvar i bara två av Sveriges 290 kommuner. I Stockholm har det funnits sedan i somras och i höstas anställdes en i Örebro.

Vi anser därför att det inte bara ska vara möjligt för kommuner att anställa en medicinskt ledningsansvarig läkare, utan att en sådan bör finnas i alla kommuner

Det är helt uppenbart att coronapandemin har fått kommuner att inse allvaret i situationen. Men risken är att de med tiden kommer att glömma bort riskerna med att vara utan en högre medicinsk kompetens i kommunen.

Vi anser därför att det inte bara ska vara möjligt för kommuner att anställa en medicinskt ledningsansvarig läkare, utan att en sådan bör finnas i alla kommuner.

Bara en medicinskt ledningsansvarig läkare kan vara en kvalificerad kravställare gentemot regionen, upprätta krisplaner kopplat till vårdbehov och utvärdera regionens insatser. Många äldre i kommunens omsorg har omfattande vårdbehov och får både specialiserad vård, avancerad vård och primärvård.

ANNONS

Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund

Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas riksorganisation, PRO

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS