Trafikverket anser att Västlänken har alla tillstånd för att byggas. Det är att föregripa prövningen i Mark- och miljödomstolen, skriver Peter Danielsson och Martin Wannholt.
Trafikverket anser att Västlänken har alla tillstånd för att byggas. Det är att föregripa prövningen i Mark- och miljödomstolen, skriver Peter Danielsson och Martin Wannholt.

Varför hemlighålls Västlänkens miljöberäkningar?

Trafikverket säger sig arbeta hårt för att miljöpåverkan från Västlänken ska minska. Det hjälper föga då man inte ens kan beskriva Väslänkens miljöpåverkan och än mindre hur den kan minska, skriver Peter Danielsson och Martin Wannholt.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Slutreplik

Västlänken, 5 och 10/9

Trafikverket anför att miljökonsekvensbeskrivningen för Västlänken godkänts av länsstyrelsen. Det är en klen tröst då samma länsstyrelse anser att ett av huvudmotiven till att bygga Västlänken är att utsläppen av koldioxid kommer att minska. Men Länsstyrelsen har lika lite som Trafikverket kunnat visa att detta förhållande råder. Vi har inför förhandlingen i Mark- och miljödomstolen redovisat de omfattande brister som Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning har på denna punkt.

I regeringens villkor för tillåtligheten för Västlänken anges att Trafikverket skall redovisa koldioxidutsläppens storlek och hur utsläppen kan minska. Det är Mark- och miljödomstolen som skall avgöra om regeringens villkor kan uppfyllas, vilket även domstolen föranletts påpeka för Trafikverket. Att Västlänken skulle återvinna de stora byggutsläppen med 15 års drift är uteslutet.

ANNONS

Kräver omfattande nya investeringar

Dagens centralstation kan hantera alla de tåg som omgivande järnvägar kan trafikera. Bristerna består i att ingen ökad trafikering kan ske om inte omfattande investeringar i järnvägsnätet genomförs. Dessa investeringar kommer inte att byggas ut på många decennier. Därigenom kan i praktiken inte någon reduktion av utsläppen av koldioxid ske på flera decennier. Långt efter det att vi redan ska ha klarat 2-gradersmålet, genomfört Parisavtalet samt uppfyllt Sveriges egna miljömål.

Trafikverket anser att vi inte kan se helheten med ett så komplext infrastrukturprojekt. Denna kritik faller tillbaka på Trafikverket. Vi refererar till Trafikverkets egna utredningar. När dessa inte leder i bevis att Västlänken ger de fördelar som önskas, så är utredningarna plötsligt inte relevanta enligt Trafikverket.

Första sakliga prövningen

Trafikverket skriver att de arbetar varje dag med att tillse att miljöpåverkan från Västlänken minskar. Det hjälper föga då man inte ens kan beskriva Väslänkens miljöpåverkan och än mindre hur den kan minska. Trafikverket fortsätter att hemligstämpla sina beräkningar för såväl domstolen som för allmänheten. Detta samtidigt som det vid senaste demonstrationen mot Västlänken, gick fler ingenjörer och miljövänner på Avenyn än vad som går att uppbringa inom hela Trafikverket.

Trafikverket anser att Västlänken har alla tillstånd för att byggas. Detta påstående är att föregripa prövningen i Mark- och miljödomstolen. Vid prövningen av tillåtligheten och av järnvägsplanen har regeringen fattat beslut baserat på politiska visioner. Det är först nu som en korrekt prövning utan politiska förtecken kommer till stånd. Vi är övertygade om att domstolen genomlyser de brister och felaktigheter som Trafikverket torgför. Och därefter fattar ett beslut baserat på miljöbalkens och EU:s regler. Utfallet blir inte självklart till Trafikverkets fördel.

ANNONS

Peter Danielsson

Föreningen Nej till Västlänken

Martin Wannholt (DEM)

Demokraterna i Göteborg

ANNONS