Värt att också uppmärksamma är att Vänsterpartiet nyligen drivit igenom höjningar av patientavgifter på ett sätt vi aldrig tidigare sett i regionens historia. Även här blir människor med låga inkomster de stora förlorarna, skriver debattören.
Värt att också uppmärksamma är att Vänsterpartiet nyligen drivit igenom höjningar av patientavgifter på ett sätt vi aldrig tidigare sett i regionens historia. Även här blir människor med låga inkomster de stora förlorarna, skriver debattören. Bild: Henrik Montgomery/TT

Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?

I GP den 3 mars lyfter vänsterpartisterna Vahnberg och Eckerström förslaget att höja regionskatten. Sedan dess har regeringen aviserat om att tillskjuta 6 miljarder till regionerna där 1 miljard tillfaller Västra Götalandsregionen (VGR). Idén om att höja regionskatten var felaktig redan innan regeringens besked. Så även påståendet att regeringen inte skulle ta ansvar, skriver Stefan Svensson (KD)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

3/3 En höjning av regionskatten skulle rädda vården

Skribenterna konstaterar helt riktigt att regionskatten är ”platt”. En höjning blir därför mer kännbar för låginkomsttagare. Den 14:e februari släppte Statistiska centralbyrån statistik som visar att hushållens disponibla inkomster har sjunkit i Sveriges alla kommuner på grund av inflationen. Mest har de minskat för ensamstående föräldrar med barn i åldrarna 0 till 19 år. Mellan 2021 och 2022 föll köpkraften för just denna grupp med 4,3 procent och den negativa utvecklingen fortsatte 2023. Höjd regionskatt är, sett till den nivå som vi har i dag, i grunden en dålig idé. Rådande förutsättningar gör V-utspelet än mer anmärkningsvärt.

ANNONS

Bitter ironi

Det är något av en bitter ironi att företrädare för ett parti, som ofta påstår sig stå upp för grupper med lägst inkomster, förespråkar en höjning av den regionala skatten. Budskapet går dessutom på tvärs med det besked Carina Örgård (V), regionråd, gav vid ett replikskifte med Kristdemokraterna i Alingsås tidning (22/12/09). Där var budskapet tydligt: ”Först vill vi förtydliga för KD ännu en gång, att en skattehöjning inte är aktuellt. Det säger sig självt, att i det ekonomiska läge vi befinner oss i, vore det att slå undan benen på vanligt folk.

Värt att också uppmärksamma är att Vänsterpartiet nyligen drivit igenom höjningar av patientavgifter på ett sätt vi aldrig tidigare sett i regionens historia. Även här blir människor med låga inkomster de stora förlorarna.

På sedvanligt manér skyller Vänsterpartiet sjukvårdens problem på regeringen. Det är regionerna som ansvarar för sjukvården. I Västra Götalandsregionen har vi efter valet 2022 en rödgrön ledning (S, V och MP.) Och det rödgröna styret lär knappast bli ihågkommet för ekonomiskt ansvarstagande. I rådande lågkonjunktur budgeterade man med miljardunderskott för 2023 och 2024. Samtidigt har ledningen närmast varit handlingsförlamad och oförmögen att prioritera. De generösa anslagen till kultur, kollektivtrafik och regional utveckling har lämnats orörda. Ansvaret för den bristande handlingskraften i VGR har således inget med regeringen att göra. Det ansvaret ligger på den rödgröna ledningen.

ANNONS

Ansvaret för den bristande handlingskraften i VGR har således inget med regeringen att göra

Västra Götalandsregionen har en kostnadskris. För att komma till rätta med den krävs mod att prioritera. Produktiviteten varierar också inom regionens verksamheter. Därför är det viktigt att de goda exemplen sprids. Att höja skatten skulle däremot inte lösa regionens ekonomiska problem. Det skulle däremot slå hårdast mot de som minst förtjänar det – de som har de lägsta inkomsterna.

Stefan Svensson (KD), regionråd

ANNONS