Genom tydligare styrning och måluppföljning visar vi i Alliansen hur Göteborg kan ha en fungerande välfärd även när konjunkturen viker, skriver debattörerna.
Genom tydligare styrning och måluppföljning visar vi i Alliansen hur Göteborg kan ha en fungerande välfärd även när konjunkturen viker, skriver debattörerna. Bild: Mia Höglund

Vårdslösa budgetförslag från oppositionsblocken

Socialdemokraterna och de rödgrönrosa har under ett kvarts sekel styrt Göteborg. Under den tiden har de lyckats skapa det miljardunderskott som Göteborgs stad nu brottas med. I sina budgetförslag för 2020 visar de att de inte dragit erfarenheter av sina tidigare misstag, skriver företrädare för Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

På måndag den 4 november beslutar Göteborgs kommunfullmäktige vilken budget som ska gälla för 2020. Socialdemokraternas och de rödgrönrosas respektive budgetförslag riskerar att ställa kommunen inför en allvarlig ekonomisk kris som på sikt äventyrar välfärden.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige spås nu bli sämre än vad analyserna så sent som i våras visade på. Konjunkturen viker och BNP-tillväxten avtar tidigare. År av högkonjunktur ser ut att vara över.

Fel läge

I ett sådant läge väljer Socialdemokraterna att tömma de kommunala bolagens kassor, medan de rödgrönrosa urholkar kommunens besparingar. Den som vill slå vakt om förskola, skola och äldreomsorg under sämre tider måste också våga ta ansvar och prioritera. Det är enda sättet att se till att kostnaderna för vår välfärd inte lastas över på våra barn och på framtiden.

ANNONS

Socialdemokraterna föreslår i sin budget att plocka ut nästan en miljard kronor från stadens kommunala bolag. Det är pengar som inte finns.

Socialdemokraterna föreslår i sin budget att plocka ut nästan en miljard kronor från stadens kommunala bolag. Det är pengar som inte finns. Bolagen kommer behöva låna, vilket indirekt ställer staden i skuld. Bolagen kommer även sakna resurser för att återinvestera, vilket exempelvis är nödvändigt för Göteborg Energi att göra om de ska kunna nå sitt mål om att fasa ut fossila bränslen ur fjärrvärmeproduktionen till år 2030.

Kontraproduktiv avveckling

Utöver detta är den socialdemokratiska budgeten oärlig – man påstår att nämndernas ramar höjs enligt prisindex. I själva verket räknas ramarna för ett flertal nämnder upp betydligt mindre, det gäller exempelvis utbildningsnämnden och miljö- och klimatnämnden. I sin treårsplan trollar S under 2021 fram nästan en miljard kronor, i form av skatteintäkter och statsbidrag som inte finns i bedömningarna från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det är i strid med kommunallagen, och ett aktivt val att frångå de finansiella mål som de själva varit med och kommit överens om.

Det går inte att ta bort en personalkategori, utan att också ta bort eller effektivisera arbetsuppgifterna

Socialdemokraterna har dessutom en fix idé om att byråkrati avvecklas genom att man slutar anställa administratörer och chefer. Det går inte att ta bort en personalkategori, utan att också ta bort eller effektivisera arbetsuppgifterna. Arbetet lastas annars över till de lärare och undersköterskor som socialdemokraterna påstår sig värna om.

ANNONS

Skattehöjningar slår mot de svaga

I sin gemensamma budget höjer Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ skatten med 40 öre. Det motsvarar drygt 3 300 kronor per år för ett genomsnittligt hushåll. Kommunalskatten är en platt skatt och när den höjs så slår den hårdast mot dem med minst pengar i plånboken, ensamstående med barn och pensionärer för att nämna två grupper.

Kommunalskatten är en platt skatt och när den höjs så slår den hårdast mot dem med minst pengar i plånboken

De rödgrönrosa plockar dessutom ut 650 miljoner ur stadens resultatutjämningsreserv. Det är en fjärdedel av den kommunala buffert som är tänkt för större kriser. Vänsterpartiets gruppledare Daniel Bernmar försvarar uttaget med att kommunallagen tillåter att använda reserven under ett år som konjunkturen planar ut.

Men bara för att något är tillåtet betyder det inte att det är lämpligt. Hur ska Daniel Bernmar (V) hålla kommunens ekonomi vid liv när krisen slår till på riktigt? Ytterligare skattehöjningar? Den ekonomiska politiken motiverar de rödgrönrosa bland annat med satsningar på att kommunen ska utbilda föreningar i normkritik och att man vill införa växtbaserad mjölk i skolan.

Sparar inför lågkonjunkturen

Alliansen lägger i stället fram en budget där göteborgarna inte drabbas av en skattehöjning, där reserven sparas till en lågkonjunktur och där vi inte äventyrar de kommunala bolagen på grund av vårdslös utdelning.

Genom tydligare styrning och måluppföljning visar vi i Alliansen hur Göteborg kan ha en fungerande välfärd även när konjunkturen viker. Samtidigt fortsätter vi ta höjd för att sämre tider kan vänta runt hörnet. Vi gör de investeringar inom förskola, skola, äldreomsorg och miljö som är nödvändiga för att Göteborg ska kunna växa och utvecklas även när ekonomin inte blomstrar.

ANNONS

Axel Josefson (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

Helene Odenjung (L), kommunalråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Naod Habtemichael (C), t.f. kommunalråd

Elisabet Lann (KD), kommunalråd

ANNONS