A Palestinian wounded in the Israeli bombardment of the Gaza Strip arrives at a hospital in Rafah on Wednesday, Dec.13, 2023. (AP Photo/Fatima Shbair)  XOB136
A Palestinian wounded in the Israeli bombardment of the Gaza Strip arrives at a hospital in Rafah on Wednesday, Dec.13, 2023. (AP Photo/Fatima Shbair) XOB136 Bild: Fatima Shbair

Vårdpersonalen i Gaza skriker efter hjälp och världen måste svara

I skuggan av förödelsen och bombregnet utspelar sig en humanitär katastrof som världens makthavare blundar för. Bland ruinerna vittnar vårdpersonal om en desperat situation där varje sekund är en kamp för överlevnad och varje brusten granat hotar att slita isär den sista tråden av hopp, skriver 741 vårdpersonal.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Sedan den 7 oktober i år har sjukvårdspersonalen i Gaza kämpat mot sjukdomar och skador i en brutal krigszon där krigets lagar och skydd för civila och anställda aldrig har respekterats. Vårdpersonalen tvingas utföra amputationer och operationer utan bedövning och läkare måste fatta hjärtskärande beslut om vem som ska få leva. I rapporter beskrivs rökfyllda sjukhusavdelningar där intuberade patienter läggs på sjukhusgolv. Vinägerflaskor ersätter antibiotika och kirurger utför ingrepp under ljuset av mobiltelefonernas ficklampor.

Våra kollegor dör vid patienternas dödsbäddar, om några sådana överhuvudtaget finns att tillgå. Hur förväntas en tillfällig humanitär vapenvila vara tillräcklig för att återställa den kollapsade välfärden i Gaza?

ANNONS

Överfulla sjukhus och ambulanser bombas i Israels attacker. Enligt FN har Israeliska styrkor hittills förstört 190 ambulanser och över 50 sjukvårdsanläggningar, 27 sjukhus är helt ur drift och de få kvarvarande sjukhusen fortsätter att kämpa mot brist på bränsle, läkemedel och livsuppehållande utrustning. Situationen är omänsklig.

Helt upphört fungera

Vid en WHO-ledd inspektion av Al-Shifa-sjukhuset den 18 november, beskriver deltagande FN-organ sjukhuset som en "dödszon". Avsaknaden av rent vatten, mat, elektricitet och medicinska förnödenheter har lett till att sjukhuset, som en gång klassades som det största och mest avancerade sjukhuset i Gaza, nu helt upphört att fungera som vårdinrättning. Fler sjukhus är på väg att gå samma öde till mötes. Mellan den 7 oktober och 5 december har WHO rapporterat totalt 212 attacker mot sjukvårdsinrättningar. Fördrivningen av befolkningen från norra Gaza har lett till överfulla sjukhus även söderut där bland annat Al-Nasser sjukhuset nu försöker vårda tre gånger fler patienter än sin kapacitet.WHO:s representant säger att det är ”bortom förståelse att världen låter detta pågå”. På tisdagen attackerade Israeliska militärstyrkor det sista fungerande sjukhuset i norra delen av Gaza, Al Ahli sjukhuset.

Både röda Korset och WHO meddelade i början av december att de inte kan fullt ut stötta människorna i Gaza på grund av det rådande säkerhetsläget, den minskade tillgången på förnödenheter, den förstörda infrastrukturen och bristen på bränsle. De israeliska styrkornas förhindrande av leverans av medicinska förnödenheter berövar Gazas civila livräddande behandling samtidigt som det ökar antalet infektioner, sjukdomar och dödsfall.

ANNONS

Trots den ständigt ökande dödssiffran och Israels efter 74 dagar alltjämt pågående och brutala attacker kräver vår regering fortfarande endast en humanitär vapenvila

Omedelbara internationella insatser krävs för att skydda vårdinrättningarna och personal samt för att återställa funktionaliteten på Gazas sjukhus. Sverige måste aktivt verka för ett permanent varaktigt eldupphör. Trots den ständigt ökande dödssiffran och Israels efter 74 dagar alltjämt pågående och brutala attacker kräver vår regering fortfarande endast en humanitär vapenvila. En sådan paus har visat sig otillräcklig, som vi kunde se under sjudagarspausen i slutet av november. Det är långt ifrån tillräckligt för att bistå Gazaborna i det enorma behovet av humanitär hjälp. Ett fullständigt och permanent eldupphör är den enda verkliga humanitära lösningen för att återställa den kollapsade välfärden i Gaza.

Vi som anställda inom den svenska vårdsektorn känner enormt med våra kollegor i Gaza. Vi ser deras oerhörda yrkesetik och enorma ansträngningar i en situation som bäst kan beskrivas som att leva i en mardröm.

Ökat lidande

Att ignorera eller negligera denna humanitära kris kommer att få långtgående konsekvenser. Vi förenar våra röster med organisationer så som FN, WHO, Läkare Utan Gränser, UNHCR, UNRWA, Amnesty, Röda Korset, Rädda Barnen, Palestine Red Crescentmed flera och kräver ett fullständigt eldupphör i Gaza nu. Vi kräver att den svenska regeringen sällar sig till internationella samfund och enar sig med de krafter som vill få stopp på våldet mot civila och vårdpersonal.

ANNONS

Vårdpersonalen i Gaza skriker efter hjälp, och världen måste svara. Varje ögonblick som går utan handling är ett ögonblick av ökat lidande och förlust av liv.

Rasha Kassem, Apotekschef, farmaceut

Mariam Qasem, Undersköterska

Leyla Mohamed, Sjuksköterska

Sara Ashour, Specialistsjuksköterska barn och ungdom

Annika Lassfolk, Sjuksköterska

Marwa Karim, Socionomstudent

Bodil Carlsson, Läkare, specialist i vuxen psykiatri

Agnes Vesterlund, Läkare

Christine Stefferud, Undersköterska

Seham Aweida, migrationssamordnare barnsjukvården BUS

och 731 andra vårdpersonalen från olika kategorier

ANNONS