Värdlandsavtal fel väg att gå

Vi tror att Sverige är inne på fel väg för att upprätthålla fred och säkerhet. Skjut fram beslutet om Värdlandsavtalet med Nato i riksdagen och genomför en folkbildningsinsats, skriver Anne Rosberg och Per Abrahamsson, Kvinnor för fred.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Äntligen har vår alliansfrihet och neutralitet uppmärksammats i massmedia! Så många människor häpnar när de nu får reda på hur långt samarbetet med Nato redan fört oss. Detta stöds bland annat av DN / Ipso:s undersökning i december 2015, där 50 procent av Sveriges befolkning var emot en Natoanslutning, medan 34 procent var för.

Försvarsministern förvrängde kritikernas argument mot Värdlandsavtalet på Folk och försvar. Vi är fullt medvetna om att alla Natoåtgärder i Värdlandsavtalet förutsätter svenskt godkännande, det vill säga regeringsbeslut enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S). Men vi anser att Värdlandsavtalet ger alldeles för stort spelrum för en liten grupp människor att kunna ta oöverskådliga beslut på kort tid i ett krisläge med väpnad konfliktlösning som resultat. Regeringar kommer och går, regeringar kan göra felbedömningar, regeringar kan ha andra intressen än folkmajoriteten och regeringar kan bli utsatta för påtryckningar.

ANNONS

Öppnar för kärnvapen

Vid ett felaktigt regeringsbeslut öppnar Värdlandsavtalet för en möjlighet att kärnvapen kan placeras i Sverige, att Nato kan placera trupper här och kan bygga upp Natobaser i Sverige, att Nato kan använda svenskt territorium för angrepp på tredje land.

Vi har sett Sverige förvandlas från att vara ett neutralt land till att bli ett övningsfält för främmande länders militärer och vapentillverkare och där vår egen militär är inblandad i andra länders konflikter under Natobefäl.

Satsa på internationellt samarbete

Låt oss i stället behålla Sveriges självständiga utrikespolitik och vägra bidra till framtida katastrofkrig och därmed skapa fler flyktingkatastrofer. Låt försvarspolitiken återgå till att försvara Sverige där Sverige ligger. Satsa i stället på internationellt samarbete med alla parter, fredsfrämjande insatser, miljöarbete, sociala och kulturella utbyten, handels- teknik- och forskningsutbyte, fredsforskning och konflikthantering via FN, EU och OSSE.

Föregå beslutet om Värdlandsavtalet med en folkbildningsinsats via folkrörelserna och studieförbunden där en genomgripande och bred folklig diskussion kan äga rum. Eftersom detta är en så oerhört stor förändring av Sveriges säkerhetspolitik, som vi aldrig fått rösta om. Och redovisa då också hur långt vårt nuvarande samarbete med Nato tagit oss.

Anne Rosberg och Per Abrahamsson

Kvinnor för fred

ANNONS
ANNONS