Det nuvarande systemet för kostnader för tolkar på vårdcentraler innehåller flera allvarliga problem, skriver debattören.
Det nuvarande systemet för kostnader för tolkar på vårdcentraler innehåller flera allvarliga problem, skriver debattören. Bild: Hussein El-alawi / TT

Vårdcentraler måste sluta slösa pengar på dyra tolkar

Låt inte barn agera som tolkar för känslig information till sina föräldrar. Och reglera kostnaderna för vårdcentralernas tolkar som i dag flödar utan kontroll, skriver Håkan Lösnitz (SD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Vi sverigedemokrater försöker alltid att göra det som är bäst för våra invånare. Som sjukvårdspolitiker betyder det att våra invånares skattepengar skall användas till så mycket och så god vård som är möjligt. Tyvärr verkar detta inte vara en självklarhet för de andra partierna i regionen.

I dag beslutar regionfullmäktige om den så kallade ”Krav- och kvalitetsboken” (KoK) för vårdcentraler. Den reglerar bland annat de ekonomiska ersättningar vårdcentralerna får och vilken ersättning en vårdcentral får om de måste använda sig av språktolk.

Enligt KoK-boken är ersättningen 1000 kr per tillfälle om de använder en auktoriserad eller godkänd tolk (godkänd av Kammarkollegiet) eller 250 kronor om annan tolk används.

ANNONS

Stora kostnader

Det här ger regionen stora kostnader då den faktiska kostnaden för en tolk som tolkar en halvtimme eller en timme på telefon ligger långt under denna ersättningsschablon.

I ett fall har vi dock lyckats täta läckan genom att rehab-kliniker använder vårt eget kommunalförbund, Tolkförmedling Väst. Detta innebär att de lägger en beställning och regionen betalar, vilket ger oss full kontroll över både pengar och tolkkvalitet.

Det nuvarande systemet innehåller flera allvarliga problem, som varken den grönblå ledningen eller den röda oppositionen verkar inse eller förstå.

Prekär situation

Att det ersätts för användning av ”annan tolk”, vilket ofta blir patienternas barn, är förkastligt. Barn skall inte sättas i den prekära situationen att tolka vad som många gånger är mycket känslig information till sina föräldrar. Ett annat problem är att de unga får onödig frånvaro i skolan då barn tolkar för sina föräldrar i stället för att vara i skolan.

Ytterligare ett allvarligt problem är att regionen inte kan kontrollera hur lång tid ett tolktillfälle är. Att sticka in huvudet och tolka tre ord kan räknas som ett tillfälle och regionen faktureras 1000 kronor. Pengar flödar ut utan kontroll.

Enligt Kammarkollegiets riktlinjer för ”god tolksed” ska en tolk vara neutral och opartisk. En tolk som anställs av en vårdcentral blir inte opartisk då det alltid finns en lojalitet till sin arbetsgivare.

ANNONS

Att den socialistiska vänstersidan då röstar emot vårt yrkande, gör att deras ständiga klagan om vinster i välfärden faller platt till marken då nuvarande system bevisligen innebär att vinster från tolkverksamhet går ner i privata fickor i stället för till vård av patienter.

Nu är det dags att regionen tar ansvar och inte helt förblindas av vem som är avsändaren av ett bra förslag.

De styrande grönblå fick frågan varför de inte ville ändra reglementet i syfte att få bättre kontroll på våra pengar i regionen. Frågan möttes med total tystnad.

Nu är det dags att regionen tar ansvar och inte helt förblindas av vem som är avsändaren av ett bra förslag. Dags att visa att ni är vuxna ert uppdrag.

Håkan Lösnitz (SD), regionråd och tidigare tolk i 18 år.

ANNONS