Ett av de bristyrken som ofta tas upp är undersköterskor. Vi har utbildningen på flera av våra skolor. Störst inom AcadeMedia är Drottning Blankas gymnasieskolor som ensamma utbildar över 1000 undersköterskor om året, skriver debattören.
Ett av de bristyrken som ofta tas upp är undersköterskor. Vi har utbildningen på flera av våra skolor. Störst inom AcadeMedia är Drottning Blankas gymnasieskolor som ensamma utbildar över 1000 undersköterskor om året, skriver debattören. Bild: Roald, Berit

Vår stabila ekonomi gör att vi kan utveckla skolan

Emma Fastesson Lindgren, ordförande för Socialdemokraternas studentförbund, skrev den 17/5 en debattartikel i GP som avslutas med ”Tillsammans kan staten och kapitalet ta ansvar för vårt land”. Vi kunde inte hålla med mer. Tar ansvar är precis det vi gör, och har gjort i 30 år, skriver Paula Hammerskog, Acedemedia.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

17/5 Som aktieägare skäms jag över Academedia

Enligt artikelförfattaren borde vi investera i svensk utbildning. Hon skriver ”Sverige har i dag brist på arbetskraft i många sektorer. Näringslivet skriker efter folk. Då funkar det inte att inte satsa på utbildning. Här borde Academedia leda vägen och se över sina 2 miljarder i balanserad vinst”.

Ett av de bristyrken som ofta tas upp är undersköterskor. Vi har utbildningen på flera av våra skolor. Störst inom AcadeMedia är Drottning Blankas gymnasieskolor som ensamma utbildar över 1000 undersköterskor om året. Det är inte bara flest inom AcadeMedia, det är också flest i Sverige.

ANNONS

Praktiska Gymnasiets 37 skolor över hela landet utbildar rörmokare, industriarbetare och elektriker, också stora bristyrken. Vår stabila ekonomi, där vinsten är en avgörande del av stabiliteten, gör att vi har kunnat satsa på att modernisera många av skolornas verkstadslokaler och lektionssalar.

När det gäller betygen är det ett bekymmer för hela skolsverige, även om en del vill få det till att vara ett isolerat friskoleproblem

Utöver det har vi även investerat miljardbelopp i två nya gymnasiecampus i Stockholm, för att möta behovet av fler utbildningsplatser i huvudstaden.

Vi och kommunerna har dock samma problem med att vi lever i en inflationsekonomi – en viktig skillnad mellan oss är att vi som företag kan spara och ”lägga i ladorna”, vilket vi gjort. Vi såg tidigt att risken för kraftigt ökade kostnader var stor, och förberedde oss.

Kommunala huvudmän och fristående huvudmän behöver samarbeta. Vi vill inte etablera oss på platser där det inte behövs fler skolor, däremot gärna på platser där det saknas exempelvis yrkesutbildningar. Andra områden där vi har gemensamma intressen är köerna, samplanering av lokaler exempelvis i fler campus – i Nacka sker det redan.

Stora avvikelser

När det gäller betygen är det ett bekymmer för hela skolsverige, även om en del vill få det till att vara ett isolerat friskoleproblem. Inom AcadeMedia är vi väl medvetna om att vi har för stora avvikelser mellan nationella prov och slutbetyg på en del skolor. Därför har vi bara det senaste året låtit genomföra två externa granskningar av betygssättningen i våra skolor för att gå till botten med orsaker. Dessa har slagit fast att varken press på lärare eller lönsamhet kan förklara avvikelser. Arbetet fortsätter med full kraft, vi väntar inte på att regeringen ska utreda frågan färdigt.

ANNONS

Vår drivkraft är alltid att bidra till utvecklingen av svensk skola och tack vare vår storlek och stabila ekonomi har vi förutsättningar att göra just det.

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia

ANNONS