Vår skolmiljö – ett gemensamt ansvar

Rektors uppgift är att bidra till att lärare och elever hittar lösningar som gynnar båda parter. Och den som upplever sig kränkt har rätt till sin upplevelse enligt lag, skriver skolledningen vid Burgårdens utbildningscentrum.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Studiero, 1/4

Alla som arbetar i skolan är väl bekanta med att verksamheten ofta är väldigt komplex och att den kan vara både krävande och utmanande. Elever och lärare med väldigt olika bakgrund, intressen och erfarenheter möts och ska tillsammans erövra ny kunskap varje dag. Forskning visar att den viktigaste faktorn för elevens inlärning är relationen med sin lärare.

En lärare på Burgårdens utbildningscentrum skriver i en debattartikel att hans elever beter sig illa i klassrummet för att få som de vill och att skolledningen inte stöttar honom när han behöver hjälp. Vi delar inte beskrivningen av de elevärenden han tar upp, men det är inte möjligt för oss att ge vår beskrivning utan att samtidigt lämna ut både elever och lärare. Vi vill därför berätta om hur vi arbetar generellt på skolan.

ANNONS

Lösningar som gynnar båda parter

Det händer att lärare söker stöd hos sin rektor om det uppstår problem i klassrummet. Det är då rektors uppgift att bidra till att lärare och elever hittar lösningar som gynnar båda parter. Målet är alltid att skapa de bästa utbildningsförutsättningarna för eleven. Samtidigt är det vår uppgift som arbetsgivare att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för läraren.

I skollagen regleras skolans skyldigheter när det gäller att utreda och åtgärda faktorer som påverkar elevens inlärning negativt. Att komma fram till en bra lösning är ett arbete där alla parter måste samarbeta. Vare sig elev, vårdnadshavare eller lärare kan ensidigt diktera villkoren för det samarbetet. Om eleven sedan inte respekterar de överenskommelser som ingås ger skollagen utrymme för rektor att agera. Det gör vi då det behövs.

Har rätt till sin upplevelse

I artikeln skrivs också att dagens elever påstår sig vara kränkta för ingenting. När det gäller vem som har rätt att känna sig kränkt är diskrimineringslagen entydig. Den som upplever sig kränkt har rätt till sin upplevelse.

Kritik är bra och får oss att vilja bli bättre. Utifrån Skolinspektionens granskning av vår skola pågår ett omfattande förändringsarbete under rektors ledning och där personal och elever deltar aktivt. Vi har olika roller i förbättringsarbetet men vi är övertygade om att det är tillsammans vi kan göra skillnad.

ANNONS

Ingemar Hansson

rektor

Lena Jangvik

rektor

Lars Lorentzon

rektor

Annika Andersson

rektor

Tomas Savinainen

rektor

Skolledningen, Burgårdens utbildningscentrum

ANNONS