I vårt förslag till kompletteringsbudget fokuserar vi helhjärtat på mer pengar till förskola och skola så att den akuta situationen kan hanteras och uppsägning av förskolelärare, lärare och annan välfärdspersonal undvikas, skriver debattörerna.
I vårt förslag till kompletteringsbudget fokuserar vi helhjärtat på mer pengar till förskola och skola så att den akuta situationen kan hanteras och uppsägning av förskolelärare, lärare och annan välfärdspersonal undvikas, skriver debattörerna. Bild: Kallestad

Vänsterstyrets oförmåga att prioritera leder till att barnen offras

I tuffa tider sätts politikerna och deras förmåga att prioritera på prov. Vänsterstyret i Göteborg visar sig inte klara det provet. De fortsätter att dela ut pengar till allt och alla, vilket resulterar i att barn och ungdomar i förskola och skola inte får vad de nu har akut behov av, skriver Axel Josefson (M), Martin Wannholt (D), Axel Darvik (L) och Elisabet Lann (KD).

ANNONS
|

Redan när vänsterstyret presenterade sin kompletteringsbudget var det lätt att tro att man hamnat i en riksdagsdebatt. Det mesta handlade om hur illa man tyckte om regeringen och väldigt lite om vad man själva ville göra. Så har det fortsatt att låta i debatten sedan dess. Kreativiteten, lösningsviljan och förmågan till nytänkande lyser med sin frånvaro. Man tycks helt enkelt ha glömt bort Göteborg och göteborgarna i sina försök till fokusförflyttning. Faktum är att man i sin kompletteringsbudget inte ens använder de pengar Göteborg får från staten för att säkra vård, skola och omsorg.

I det budgetförslag våra fyra partier lade för 2023 hade vi genom prioriteringar frigjort 175 miljoner kronor mer än vänsterstyret för att ha i beredskap för välfärdens kärna. Vänsterstyret lyckades däremot med konststycket att både visa underskott och sakna reserver för att hantera välfärdens utmaningar.

ANNONS

Pengar till förskolan

I vårt förslag till kompletteringsbudget fokuserar vi helhjärtat på mer pengar till förskola och skola så att den akuta situationen kan hanteras och uppsägning av förskolelärare, lärare och annan välfärdspersonal undvikas. Samtidigt reserverar vi totalt 192 miljoner kronor att ha i beredskap för välfärdens kärna. Utöver förskolan och skolan kan det under året bli aktuellt att förstärka exempelvis äldreomsorg och funktionsstöd.

I valrörelsen lovade de rödgröna att välfärden skulle sättas först och att välfärden skulle få varje skattekrona den behöver. Men när de väl styr visar de sig ha svårt att behålla tillräckligt fokus för att prioritera välfärden.

Vi satsar 127 miljoner kronor på förskolan för att hantera den akuta situationen

För oss är det självklart att prioritera välfärden framför annan verksamhet. Vi uppmanar därför de verksamheter som i dag har utmaningar med finansiering att avvakta ordinarie budgetprocess och inte genomföra neddragningar av personal som arbetar nära barn, elever och brukare. Här skiljer vi oss tydligt från vänsterstyret som väljer att sprida ut pengarna på en rad småpotter i stället för att koncentrera medlen till förskola och gymnasium där de akuta behoven finns.

Vi satsar 127 miljoner kronor på förskolan för att hantera den akuta situationen. Många förskolor har redan idag en pressad situation och vänsterstyrets förslag svarar inte upp mot löne-, pris- och hyresökningar. Förskoleförvaltningen är tydlig med att den rödgröna budgeten innebär större barngrupper och fler barn per personal.

ANNONS

Barngruppernas storlek ligger redan i dag långt över Skolverkets rekommendationer och andelen förskollärare har minskat de senaste åren. Det är förskolan som lägger grunden för den fortsatta skolgången, motverkar segregation och bidrar till ett mer jämlikt och tryggare samhälle. Alla förskolebarn ska få förutsättningar att rustas med självkänsla, nyfikenhet, trygghet och språk.

Lägre lärartäthet

Vi lägger också 53 miljoner kronor extra på gymnasieskolan. Det är för oss omöjligt att ställa oss bakom de konsekvenser som vänsterstyrets förslag skulle innebära. Ytterligare elever i varje klass, lägre lärartäthet, nedskärningar på elevhälsan och försämrade skolbibliotek är något som Göteborgs gymnasieelever bör slippa.

Dessa satsningar görs möjliga genom kraftfulla spar- och effektiviseringsåtgärder i stadens alla verksamheter. Vi föreslår ett paket av åtgärder som omfattar inköpsstopp, anställningsstopp, konsultstopp samt stopp för ej nödvändiga uppdrag och projekt. Nämnder och bolagsstyrelser får under 2023 i uppdrag att spara och effektivisera sammantaget 150 miljoner kronor jämfört med beslutad budget. För att vara hållbart i längden och kunna möta upp eventuellt ännu besvärligare tider skärps sparbetinget från och med 2024 till att omfatta 350 miljoner kronor.

Vissa yrkesgrupper

Göteborgs Stad har under det gångna decenniet vuxit kraftigt i antal medarbetare. Vi ser naturligtvis gärna fler lärare i klassrummet eller fler händer i vård- och omsorgen. Däremot behöver staden se över och med kraft bromsa utvecklingen gällande vissa yrkesgrupper såsom kommunikatörer, administratörer och andra ledningsfunktioner som inte innefattar första linjens chefer.

ANNONS

När resurserna är begränsade är det viktigare än vanligt att vara noggranna med hur göteborgarnas gemensamma skattemedel och bidragen från staten används. Man måste helt enkelt frigöra pengar för välfärden genom kraftfulla besparingar och omprioriteringar som är långsiktiga. Det är inget lätt arbete, men nödvändigt för att skydda stadens allra viktigaste uppgifter – de som berör barn, unga, äldre och människor med funktionsnedsättning.

Axel Josefson (M), kommunalråd

Martin Wannholt (D), kommunalråd

Axel Darvik (L), kommunalråd

Elisabet Lann (KD), kommunalråd

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS