Alla förlorar. Göteborgs vänsterstyre förstör både för de äldre och för företagen när de nästan rättshaveristiskt motarbetar beslut som är demokratiskt fattade, skriver David Lega (KD).
Alla förlorar. Göteborgs vänsterstyre förstör både för de äldre och för företagen när de nästan rättshaveristiskt motarbetar beslut som är demokratiskt fattade, skriver David Lega (KD).

Vänsterstyret saboterar valfriheten

Den frihetsreform som ska ge äldre i behov av hemtjänst möjlighet att välja utförare har effektivt saboterats av de rödgröna. Inget av de stora hemtjänstbolagen är intresserade. Daniel Bernmar (V) ser det som ett utslag av högt ställda kvalitetskrav. Vi ser det som ett kvitto på det allt sämre företagsklimatet i Göteborg, skriver David lega (KD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I april införs Lagen om Valfrihet (LOV) inom hemtjänsten i Göteborg. I teorin kommer det att innebära att äldre i Göteborg äntligen får samma möjlighet att välja den hemtjänstutförare som passar bäst utifrån den äldres behov och vilja som i många andra städer. Det är en frihetsreform som vi har kämpat länge för, men i praktiken finns det stora risker och det blir samtidigt uppenbart vilket dåligt rykte som Göteborg dras med.

Besvikelse på rekorddåligt rykte

I skrivande stund har endast tjugo företag ansökt om att bli fristående hemtjänstutövare i Göteborg, vid sidan av den kommunala hemtjänsten. Ett skrämmande lågt antal på sju har beviljats tillstånd. Det är en svag grund att stå på inför införandet i april. Vi hade hellre sett att flera olika privata aktörer var en del av att öka friheten för de äldre i Göteborg.

ANNONS

Så ser det dessvärre inte ut.

Flera av de etablerade utövarna undviker aktivt Göteborg och i Göteborgs-Postens granskning (12/1) framkommer det att företagen bedömer Göteborg som en alltför instabil stad att investera i.

Jag är inte förvånad, men jag är besviken. Inte på företagen, utan på det rekordlåga rykte som Göteborg har i företagsfrågor.

Svenskt Näringsliv har under ett antal år undersökt hur företagsklimat ser ut i landets kommuner. Av undersökningarna framgår det att företagare upplever Göteborg som en allt sämre kommun att verka i, för varje år som går. Från 2010 till och med 2015 har Göteborg tappat 112 placeringar och i dag rankar företagarna Göteborgs kommun på plats 182 av landets 290 kommuner.

Politisk otydlighet

Aleris, ett av Sveriges största hemtjänstföretag, säger till Göteborgs-Posten att de uppfattar att det finns en otydlig politisk vilja i Göteborg och att det därmed skapar en osäkerhet. Daniel Bernmar (V) bekräftar otydligheten när han förklarar det låga antalet antagna företag med att Göteborg har höga kvalitetskrav på utövarna.

Vänsterstyret har hela tiden varit emot införandet av LOV i Göteborg. Med bortförklaringen att de värnar kvaliteten försöker de nu hindra det demokratiska beslut som är taget genom att inte ge företagen en trygghet när det gäller att etablera sin verksamhet i Göteborg.

ANNONS

Vi värnar kvaliteten inom hemtjänsten och genom införandet av LOV hoppas vi att kvaliteten genom en konkurrenssituation kan öka, även för kommunala utförare. Det gagnar Göteborgs äldre oavsett vilken utförare man väljer.

Göteborgs vänsterstyre förstör alltså både för de äldre och för företagen när de nästan rättshaveristiskt motarbetar beslut som är demokratiskt fattade. Genom införandet av LOV inom hemtjänsten kommer de äldre få möjlighet att välja den hemtjänstutövare som passar bäst. Det handlar inte om konkurrens eller att en utövare är bättre än någon annan. Det handlar om att människor är olika och har olika behov. Det vill vänsterpartierna stoppa.

Livsavgörande förändring

När vi sedan ska införa LOV inom daglig verksamhet kommer det att innebära en livsavgörande förändring för många personer med funktionsnedsättningar. Då får dessa personer äntligen ta del av en ökad valfrihet i staden. Då kommer det även att finnas möjlighet för företag att specialisera sig och därmed kunna ge människor med behov av daglig verksamhet en mer meningsfull sysselsättning anpassad till deras intressen och personlighet.

Vi hoppas att Göteborg har lärt sig sin läxa inför införandet av LOV inom daglig verksamhet och vi kommer att föreslå att företagen tar en större plats i förarbetet tillsammans med intresseorganisationer som representerar de som tar del av verksamheten.

ANNONS

Vänsterstyret i Göteborg förstör för de äldre. Det är dags att låta människor gå före partipolitiskt käbbel.

David Lega (KD)

oppositionsråd i Göteborg

ANNONS