Valrörelsen fylls av felaktigheter

Valen blir allt smutsigare och då skadas demokratin. Företrädare för vissa partier och delar av media hoppar tyvärr på oss med rena felaktigheter. Låt oss i stället ha ett samtal om hur Göteborg kan bli bättre, skriver Henrik Munck (D).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Miljöpolitik, 21/8

Valrörelsen havererade redan innan den hade startat. I GP (12/9-17) skrev en tung socialdemokrat och GP:s tidigare ledarskribent Gert Gelotte ett inlägg om att västlänksmotståndet kunde vara finansierat av bensinbolag eller Trump. Ett svårslaget rekord i osaklig debatt.

Denna ton fortsätter tyvärr. Ulf Kamne (MP) skriver om allt dåligt de andra partierna står för. Gott så, men den typen av argumentation skapar bara mer politikerförakt. Miljöpartiet fullbordar smutskastningen med valaffischer som anklagar en stor andel av göteborgarna för att ”blunda för klimatförändringarna”. Ett oseriöst påstående som skapar än mer politikerförakt.

Bygget av Västlänken innebär en stor miljöbelastning och negativ klimatpåverkan. Tanken var att många fler tåg skulle trafikera tågtunneln i framtiden för att därmed kunna återbetala klimatskulden. Nu vet vi att det fram till år 2029 bara finns fem av de nödvändiga cirka 100 miljarder kronor som behövs för att bygga ut tågbanorna runt Göteborg. Utan dessa investeringar har det kringliggande tågsystemet inte plats för många fler tågavgångar. Kapaciteten på dagens Centralstation räcker därför under lång tid framöver.

ANNONS

Visionen var en utopi. Realistisk kan det kanske bli betydligt fler tåg först långt efter år 2050, och därmed faller klimatkalkylen för tågtunneln. Västlänken blir ett monument över misslyckad politisk styrning och grön plakatpolitik. Om den inte stoppas.

Demokraterna har presenterat en komplett politik för alla områden. Våra förslag inom trafik och miljö handlar om en kraftigt förbättrad kollektivtrafik inom Göteborg, men också fler laddstolpar för elbilar, bättre avloppssystem och utvecklad sopsortering med mera.

Likväl kunde man nyligen läsa allvarligt missvisande rubriker om Demokraternas miljöpolitik, och trots rättelser så spreds felaktigheterna vidare. Företrädare för vissa partier och delar av media går nu alltså hand i hand för att smutskasta oss som står för förändring.

Den 9 september har väljarna flera partier att rösta på om man accepterar trafikkaos och fortsatt bristande kollektivtrafik inom Göteborg.

Demokraterna finns som alternativ för alla er som tror att Göteborg kan bättre. På alla politikområden.

Henrik Munck (D)

Demokraterna

ANNONS