Medarbetarna, mestadels kvinnor, kommer att tjäna på att få fler arbetsgivare. Enligt Vårdföretagarna tjänar vård- och omsorgspersonal 300 – 500 kronor mer per månad i privat regi, skriver Maria Rydén (M).
Medarbetarna, mestadels kvinnor, kommer att tjäna på att få fler arbetsgivare. Enligt Vårdföretagarna tjänar vård- och omsorgspersonal 300 – 500 kronor mer per månad i privat regi, skriver Maria Rydén (M).

Valfrihet i hemtjänsten är bra för alla

Daniel Bernmar (V) drar sig inte för att fara med osanningar i frågan om att införa valfrihet i hemtjänsten. Förhållningssättet är anmärkningsvärt. Reformen drabbar inte kvinnorna. Bernmar kan inte ha mer fel, skriver Maria Rydén (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Privat hemtjänst, 8/9

Det oseriösa påståendet om att hemtjänsten snabbprivatiseras är märkligt eftersom han själv i december 2015 var med och fattade beslut om tidplanen. Hur kan en genomarbetad tidplan, som han själv varit med och godkänt, förvanskas till att bli en snabbutredning? Tidplanen är väl tilltagen, vilket är viktigt för att övergången till valfrihet i hemtjänsten ska bli bra. Om tidplanen följs så kommer det att ta två år att få in fler utförare i hemtjänsten. Är det vad Bernmar kallar snabbt?

Utredningsarbetet kan även ses som en fortsättning på det arbete som genomfördes 2012 och som leddes av en politisk styrgrupp.

ANNONS

Dåligt minne?

Även kommunstyrelsen följer utredningsarbetet genom den nyligen inrättade Äldreberedningen, en beredning som Alliansen har tagit initiativ till för att sätta frågor om kvalitet och valfrihet på agendan. Beredningen diskuterar alla frågeställningar inför övergången till valfrihet i hemtjänsten. Har Bernmar glömt att beredningen leds av hans eget parti?

Med valfrihetssystem, i enlighet med Lagen om valfrihet (LOV), kommer frågorna om kvalitet att sättas i fokus eftersom konkurrensen mellan olika hemtjänstföretag och kommunen kommer att handla om hur väl service och omsorg utförs. Hemtjänsten i Göteborg har länge dragits med kvalitetsproblem. Senaste öppna jämförelser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att hemtjänsten ligger i botten på plats 280 av Sveriges 290 möjliga kommunplaceringar.

Medarbetarna, mestadels kvinnor, kommer att tjäna på att få fler arbetsgivare. Enligt Vårdföretagarna tjänar vård- och omsorgspersonal 300 – 500 kronor mer per månad i privat regi.

Tvärtemot vad Bernmar påstår är inte bara lönerna något högre hos vårdföretagen jämfört med offentliga arbetsgivare utan även andelen tidsbegränsat anställd vårdpersonal är lägre än hos offentliga arbetsgivare samtidigt som andelen sjukskrivna bland de privatanställda är lägre. Valfrihetsreformen behövs och är bra för alla parter.

Maria Rydén (M)

kommunalråd

ANNONS