Martin Wannholt (DEM), partiledare för Demokraterna.
Martin Wannholt (DEM), partiledare för Demokraterna.

Valet 2018 avgör framtiden för Västlänken

Dagens så kallade byggstart av Sveriges mest olönsamma projekt är provocerande. Dels är den juridiska prövningen inte avslutad, dels vet alla att årets val i Göteborg också är ett val för att en gång för alla kunna stoppa en meningslös skövling av vår stad, skriver Martin Wannholt (DEM).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

En majoritet av göteborgarna röstade nej till finansiering av Västlänken i folkomröstningen 2014. Det stod tydligt på valsedeln att trängselskatten skulle finansiera tågtunneln. Socialdemokraternas talesperson bedyrade att man skulle följa resultatet, om valdeltagandet blev tillräckligt högt. Vilket det blev – med råge. Men i stället kördes väljarna över av samma socialdemokrati som tidigare lovat göteborgarna en folkomröstning. Understödda av allianspartier som svurit på att aldrig gå med på trängselskatt i Göteborg. Det kraftiga motståndet mot Västlänken har senare bekräftats i universitetets årliga SOM-undersökningar.

Det framförs emellanåt invändningar om att Västlänken inte går att stoppa eller att det skulle bli alltför dyrt att stoppa den. Men ett avtal, även det om Västsvenska paketet, går att häva, särskilt om ena parten inte uppfyller sina åtaganden. Först när tunneln är nästan färdigprojekterad framgår att bygget av den bland annat, i strid med beslutsunderlagen, innebär:

ANNONS
  1. Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i stora delar av Göteborg.
  2. Negativ klimatnytta.
  3. Grundvatteninläckaget blir flera gånger högre än Trafikverkets egen rekommenderade nivå.
  4. Överskridande av miljökvalitetsnormer för luft är olagligt.

Ökade utsläpp bryter mot lagen

Miljökvalitetsnormen för kväveoxider överskrids i stora delar av centrala Göteborg. Det är under denna omständighet inte lagenligt att öka utsläppen ytterligare. Under byggnationen av Västlänken ökar utsläppen av kväveoxider markant vilket leder till sämre folkhälsa. Enligt den miljömedicinska utredning som genomförts beräknas runt 100 000 personer få sämre luftkvalitet och av dessa får några hundra akuta medicinska besvär när halterna är höga. I denna studie har enbart utsläppen från de 1 243 000 lastbilstransporterna samt anläggningsmaskiner ingått.

Utsläppen från de omfattande köer som blir resultatet under byggtiden anges av Trafikverket vara ännu större än utsläppen från lastbilar och anläggningsmaskiner. Det leder till att många fler människor kommer att drabbas av sämre luftkvalitet. I det tillåtlighetsbeslut som regeringen har givit projekt Västlänken anges att miljökvalitetsnormen för kväveoxider inte får överskridas. Ett förhållande som inte kommer att infrias även om bästa tillgängliga teknik används under bygget av Västlänken. Det finns helt enkelt inga förutsättningar att bygga Västlänken och klara miljökvalitetsnormen.

Fåfänga argument mot att riva upp avtalet är att det redan investerats tre miljarder i projektering samt att detta skulle försena processen med tio år. Totalt beräknas Västlänken inklusive Olskroken Planskildhet kosta 33 miljarder med indexuppräkning – förutsatt att budgeten hålls. Det finns alltså minst 30 miljarder att spara eftersom Västlänken är meningslös.

ANNONS

Direktiv att stoppa Västlänken

Eftersom tågtrafiken inte kan öka förrän ingående banor byggts ut, vilket inte planeras före 2030, är en utbyggnad verkningslös. Dagens station har redan tillräcklig kapacitet att ta emot mer trafik än befintligt järnvägssystem kan mata in. Därför föreligger ingen brådska.

Som ledamot i kommunstyrelsen har jag i dag lämnat in ett färdigt yrkande på kommunstyrelsens bord. Det innehåller direktiv om att meddela övriga avtalsparter om att Göteborgs stad häver avtalet, då Trafikverket som avtalspart inte kan leverera vad som utlovats. Deras agerande är direkt skadligt för göteborgarna.

Folkomröstningen 2014 var rådgivande. I valet 2018 finns ett beslutande direktiv om att stoppa Västlänken på kommunstyrelsens bord. Därför är årets val också ett beslutande val, om ett ja eller nej till Västlänken.

Martin Wannholt (DEM)

partiledare för Demokraterna

ANNONS