I stora frågor anser vi att staden bör lyssna till folkviljan. Det struntar man i i dag och det får konsekvenser för förtroendet när det gäller att lösa en rad andra utmaningar, skriver bland andra Claes Westberg (VV), partiledare för Vägvalet.
I stora frågor anser vi att staden bör lyssna till folkviljan. Det struntar man i i dag och det får konsekvenser för förtroendet när det gäller att lösa en rad andra utmaningar, skriver bland andra Claes Westberg (VV), partiledare för Vägvalet.

Vägvalet vill återskapa förtroendet för politiken

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I dag, den 12 juni, presenterar partiet Vägvalet sitt budgetförslag för Göteborgs stad för 2018 på Gustav Adolfs Torg. Budgeten innehåller också vårt partiprogram som pekar på i vilken riktning vi vill utveckla Göteborg till en bättre stad att leva och verka i.

Vägvalet bildades 2010 för att motverka, och helst förhindra, att trängselskatt infördes i Göteborg. En folkomröstning genomfördes i samband med valet 2014. Resultatet var glasklart då 57 procent av göteborgarna röstade bort trängselskatten och sa därmed nej till Västlänkens finansiering. Alliansen och de rödgrönrosa i Göteborg valde att inte följa resultatet i folkomröstningen. Vi uppmanar dagligen den styrande majoriteten att de ska följa folkomröstningsresultatet via ”de griniga” som står på Gustav Adolfs torg.

ANNONS

När politikerna struntar i folkviljan i en så stor fråga minskar förtroendet för att de ska kunna hantera de stora utmaningar som Göteborg står inför. Staden ska hantera viktiga servicefunktioner som skola, upprustning av bostäder, integration, segregation, äldreomsorg och trygghet. Vägvalet har därför genom åren arbetat fram flera förslag som vi anser att staden behöver genomföra för att lyckas.

Avveckla stadsdelsnämnderna

Vi har också blivit starkt förknippade med att driva frågan om att förhindra att Västlänken, en pendeltågstunnel till Haga, byggs och att man omförhandlar det Västsvenska paketet och att andra alternativ utreds, men vi vill också att stadsdelsnämnderna avvecklas så att likvärdighet kan uppnås över hela staden.

Trafik- och stadsutvecklingsfrågor ligger oss också varmt om hjärtat och inom det området presenterar vi en rad förslag såsom att Göteborg sköter sin egen kollektivtrafik och att Göteborgs Spårvägar övergår i förvaltningsform och sköter spårvägstrafiken åt kommunen. I stället för att bygga den planerade stadslinbanan vill vi att kommunen utvecklar spårvägssystemet. Kollektivtrafiktaxan skall bättre spegla kostnaderna för att bedriva trafiken och det skall bli billigare att resa kortare sträckor. Vidare vill vi satsa mer på cykeltrafiken och inte ta bort boendeparkeringen, samt att parkeringsavgifterna återställs till en rimlig nivå. Cykelbanorna skall byggas ut och det eftersatta underhållet av våra gator, gång- och cykelbanor måste dessutom förbättras.

ANNONS

Varsam stadsutveckling

I budgeten lägger vi även förslag till att hur stadsutvecklingen kan ske varsamt och med hänsyn till stadens silhuett, det vill säga bygg inte för många höga hus, för tätt. Vi ska bygga fler småhus och billigare hyresrätter. Vi slår också ett slag för ”byggemenskaper” med syfte att få fler att bygga.

Vägvalet har också en hel del åtgärdsförslag inom skolan, den sociala sektorn, kulturen och för en bättre miljö. Bland annat vill vi att barnomsorgen blir med flexibel och kvalitetssäkras, att biblioteken får en egen nämnd och utvecklas till mötespunkter, eller moderna ”mediatek”. Vägvalet ska trygga att vi får en central skolnämnd. Det behöver byggas fler äldreboenden och vi föreslår därför att 200 fler platser skapas än vad som är planerat.

Vi värnar också om stadens ekonomi och skär i den uppblåsta investeringsbudgeten för att förhindra att det byggs upp ett alldeles för stort skuldberg åt framtida generationer att betala. Till det kommer att vi vill minska på antalet bolag i kommunen, avveckla det onödiga Parkeringsbolaget och överföra dess verksamhet till Trafiknämnden.

Vi vill att medborgarna involveras mer i stadens framtid och vi har därför stort fokus på medborgarinflytandet. Vi tror att stora samhällsförändringar får störst genomslag om de stöds av en majoritet. Utmaningen är då att leverera alternativ som många kan identifiera sig med. Om fler känner sig delaktiga skapar vi också en attraktiv stad som vi vill att Göteborg skall vara.

ANNONS

Tillsammans med dig utvecklar vi Göteborg.

Claes Westberg (VV)

partiledare

Tom Heyman (VV)

vice Partiledare

Håkan Andersson (VV)

partisekreterare

ANNONS