Om vi värdesätter individens förmåga, och rättighet, att själv avgöra om nyttan överväger nackdelarna bör vi noga överväga konsekvenserna av vaccinpass, menar debattören.
Om vi värdesätter individens förmåga, och rättighet, att själv avgöra om nyttan överväger nackdelarna bör vi noga överväga konsekvenserna av vaccinpass, menar debattören. Bild: Kivra / Privat

Vaccinpass är folkhälsofascism

I Sverige tvingas ingen att vaccinera sig. Inte ens för sjukdomar som är mycket farligare, dödligare än covid-19. Ett starkt folkligt stöd för säkra och väl beprövade vaccin har uppnåtts på frivillig väg. Men framhastade coronapass innebär statlig utpressning, skriver Nils Littorin, läkare och debattör.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Det går fort nu. I coronapandemins spår hotas över hela världen demokratiska rättigheter av ovetenskapliga och auktoritära åtgärder. Från total lockdown till skolstängningar och förbud för friska människor att röra sig fritt. Vetenskapsmän hotas till tystnad och sociala medier censurerar kritiker. Senast i raden är ett så kallat vaccinpass.

Enligt digitaliseringsminister Anders Ygeman kan ett vaccinpass, förutom vid resor, också användas för att få tillträde till idrottsliga och kulturella evenemang inom Sverige. Att gå på restaurang till exempel. I folkhälsans namn idkas statlig utpressning som saknar motstycke i historien. I praktiken, om man vill leva ett normalt liv, är innebörden vaccintvång, vilket går på tvärs mot den frivillighet som genomsyrar svensk sjukvård.

ANNONS

Frågan är om vaccinpass är förenligt med gällande svensk lag? Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2018) stipulerar: ”Hälso-och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska ... bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet”.

Viktig läxa

I en tid då meningsmotståndare till regeringen misstänkliggörs som nazister vore det bra om Ygeman själv läste om Nürnbergrättegången mot de nazistläkare som dömdes för gravt oetiska experiment på människor. Ur processen föddes en ny medicinsk etik där patientens medbestämmande och informerade samtycke står i centrum.

Friheten att utan påtryckningar tacka ja eller nej till medicinsk forskning och behandling handlar om något så grundläggande som min kropp, mitt val. I en förtrolig relation med läkaren ska information om såväl fördelar som eventuella risker erbjudas. Vi värdesätter individens förmåga, och rättighet, att själv avgöra om nyttan överväger nackdelarna.

Just denna upplysta och demokratiskt förankrade frivillighet har givit Sverige en av världens högsta vaccinationstäckningsgrader för dödliga infektioner som mässling, tetanus och difteri. Svenska folket har, för att låna ett ord från psykologin, internaliserat strategin i det allmänna vaccinationsprogrammet och gjort det till sin egen. Vi vaccinerar oss för att vi vill. Så skapas en över tid uthållig modell för smittskydd. När staten istället går in med tvång bryts den bräckliga kedjan av förtroende och vi skapar såväl ögontjänare: “jag tar sprutan, annars får jag inte lämna landet”, som extrema rebeller med målet att avskaffa all vaccination. Coronapasset riskerar därmed att så misstro mot sjukvårdens mest effektiva smittskydd.

ANNONS

Är det värt det?

Medan äldre och multisjuka har förhöjd risk så är Covid-19 inte dödligare än vanlig influensa för en medelålders person, enligt WHO . Influensavaccin rekommenderas i regel inte till yngre, eftersom riskerna, precis som med corona, är försvinnande små. Det betraktas varken som medicinskt motiverat eller kostnadseffektivt.

Allt fler har antikroppar

Lägg därtill att en ökande andel, idag 42 procent, av de som testas för antikroppar har uppnått naturlig immunitet. Dessa utgör en mindre, selekterad grupp, men trenden över tid är starkt positiv. Sannolikt är skyddet ännu högre eftersom antikroppstest bara mäter en del av kroppens immunförsvar. Personer med genomgången sjukdom får en långvarig immunitet, vilket gör vaccination onödigt. Skyddseffekten av Covid-19 vaccin rör symptomgivande infektion men effekten på smittsamhet är okänd.

De har tagits fram ovanligt snabbt, använder ny teknik och data på långsiktiga och sällsynta biverkningar är ofullständig. New York Times har intervjuat ledande experter som tror att en sällsynt, men allvarlig blodsjukdom (trombocytopeni) i enstaka fall kan ha orsakats av Covid-19 vaccin och i ett uppmärksammat fall lett till en 52-årig, tidigare frisk, läkares död.

Små men existerande risker är inte ett argument mot vaccin, utan för frivillighet.

Misslyckandet med vaccinet Pandemrix 2009 lever kvar i färskt minne. Minst 350 svenska barn och unga vuxna insjuknade då i narkolepsi. Små men existerande risker är inte ett argument mot vaccin, utan för frivillighet.

ANNONS

Ett vaccinpass ska inte förväxlas med krav på vaccination mot Gula febern vid inresa till vissa tropiska länder. Sådant intyg är till för att skydda resenären som har möjlighet att välja ett annat semestermål. Utan vaccinpass blir man däremot fången i sitt eget land, och riskerar på godtyckliga grunder att diskrimineras som misstänkt smittbärare.

Vi rör oss med ilfart mot ett demokratiskt skymningsland där det upplevda hotet från ett virus överskuggar mänskliga fri- och rättigheter vunna under stora offer. Vem vågar dra i bromsen?

Nils Littorin, läkare och partiledare för Malmölistan

ANNONS