Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Västlänken – Kejsarens nya kläder

Politikerna ser inte Västlänkens brister. Likheten med sagan om Kejsarens nya kläder är slående. De står nakna i en dyr, omodern och för liten, lerig kostym som de inte har någon nytta av, skriver Torsten Fribert och Gunnar Anjou.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi är många som vill att Göteborg utvecklas med en framtidsinriktad, välfungerande infrastruktur. Göteborg behöver genomgående järnvägstrafik för att växa. Vi tror på Västsvenska paketet och trängselskatten med en länk, men det är inte Västlänken.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Västlänken ger liten nytta för göteborgarna. Endast fem procent av alla kollektivtrafikresor inräknat bussar, spårvagnar och pendeltåg, det vill säga 20 000 resenärer av totalt 400 000 kommer att nyttja Västlänken. Vi i Gårdagruppen har anlitat kanske Sveriges främsta expert på trafikprognoser och trafikberäkningar: civilingenjör Staffan Liljenberg och professor Ingmar Andreasson som granskare av hans siffror. Dessa kommer fram till att 6 000 resenärer kommer ha mål i Haga. Vidare har vid informella samtal med stadsbyggnadskontoret samma siffra kommit fram, oberoende av ovanstående experter. Det är inte rimligt att bygga en järnväg med station i Haga för så få.

Inga pengar till spårvagnar

Hisingsborna får ingen nytta av Västlänken. Göteborg behöver en snabbspårväg till Hisingen och runt centrala staden. Snabbspårväg innebär planskild trafik på mark, i berg, på broar över annan trafik . Byggs Västlänken finns inga pengar kvar på lång sikt för utbyggnad av snabbspårväg.

Västlänken innebär en uppgrävd stad under åtta till tio år med otroligt stora trafikproblem. Gigantiskt stora schakt kommer att grävas i Haga hela 35 meter ner, och vid Korsvägen 20 meter ner. För detta tas jätteytor i anspråk och mängder av värdefulla gamla träd får fällas. Ett 2,2 kilometer öppet schakt från Skansen Lejonet, förbi Operan ner till Residenset är ett annat sår i staden.

Vi riskerar sänkt grundvatten med stora skador på byggnader. Stora kulturvärden raseras. Västlänken är en säkerhetsrisk vid brand och översvämning och är en enorm miljöbelastning under byggtiden. Västlänken sågas fullständigt av Länsstyrelsens yttrande betr. Järnvägsplanen.

Västlänken är ingen lösning för höghastighetståg. Dessa behöver en ny station vilket innebär en stor tillkommande kostnad. En norrman som åker med höghastighetståg från Oslo till Köpenhamn via Göteborg skall ej försinkas med snigelfart in i en säckstation för att därefter åka baklänges till Köpenhamn.

Västlänkens kostnader skenar. Budgeten på 20 miljarder kommer inte att hålla enligt många experter. Kostnaden kan ej förutsägas med de stora problem som uppstår med byggande i djup lera och elva övergångar lera till berg. Troliga kostnaden för färdig Västlänk är mer än 50 miljarder. Riksrevisionen sågar Västlänkens budget.

Trots allt skall ändå Västlänken byggas. Hur tänker man?

Alternativet undviker problemen

Välj Gårdalänken och undvik alla dessa problem. Den är en enklare totallösning för all spårbunden trafik och rymmer även höghastighetståg. Den går på bro från Olskroken över spårområden och E20 in i Gårdaberget via en ny totalstation vidare ner till Almedal.

Gårdalänken och en snabbspårväg runt centrum och till Hisingen kan byggas omgående för samma pengar som enbart Västlänken kostar. Nyttan för alla göteborgare blir stor.

Gårdalänken byggs i berg och inte i lera. Vi slipper en uppgrävd stad med trafikkaos, översvämningsrisk och utrymningsproblem. Vi fäller inga träd och skadar inga kulturvärden. Dessutom ger Gårdalänken en betydligt lägre miljöbelastning.

Gårdalänken kan byggas ut i etapper. Redan i en första etapp avlastas centralstationen så mycket att samma trafikflöden uppnås som Västlänken ger. Etapp två tas när trafikökningen så kräver och trafiken med höghastighetståg Oslo–Köpenhamn och Stockholm–Göteborg påbörjas. I etapp tre, kanske om 25–30 år, flyttas all kollektivtrafik till Gårdastationen och en helt ny stadsdel med 30 000 lägenheter kan byggas i hela Gullbergsvass!

Vad säger politikerna? De visar en viss respekt för Gårdalänken men hävdar att avtalet ej går att ändra. Istället fortsätter de feltänkprojektet Västlänken och ingen vågar erkänna att kejsaren är naken. Men folket ser det. Gårdalänken har aldrig utretts.

Visst går det att ändra och tänka om när det gäller en jätteinvestering i ett gigantiskt infrastrukturprojekt som skall fungera under minst 200 år. Sätt projekteringen på sparlåga, tillsätt en granskningskommission och utred alternativ.

Torsten Fribert

civilingenjör

Gunnar Anjou

arkitekt