För att nå målet måste utsläppen från raffinaderierna minska drastiskt. Det finns två sätt det kan ske om verksamheten ska finnas kvar: Ställa om till förnybara råvaror i stället för fossilbaserade eller fånga in och lagra koldioxiden som anläggningarna släpper ut, skriver debattörerna.
För att nå målet måste utsläppen från raffinaderierna minska drastiskt. Det finns två sätt det kan ske om verksamheten ska finnas kvar: Ställa om till förnybara råvaror i stället för fossilbaserade eller fånga in och lagra koldioxiden som anläggningarna släpper ut, skriver debattörerna. Bild: Bengt Kjellin

Utsläppen måste minska drastiskt om staden ska nå sina klimatmål

Göteborgs stad har ett mål om att minska stadens utsläpp av klimatgaser med 70 procent till år 2030. Det är ett ambitiöst mål som placerar Göteborg i spetsen bland europeiska städer. Förra året tillsatte staden ett klimatråd med forskare för att bistå med råd om hur målen ska kunna nås. I vår första rapport, som offentliggörs i dag, kan vi konstatera att kommunen kommer ha väldigt svårt att nå detta mål om inte kraftfulla åtgärder vidtas, skriver företrädare för Göteborgs klimatråd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Göteborg är en industristad där 50 procent av utsläppen kommer från de två raffinaderierna Preem och St1. Dessa raffinaderier producerar drivmedel som bensin och diesel till den svenska och europeiska marknaden. Dessutom värms de flesta göteborgares hus upp av spillvärmen härifrån.

Runt 20 procent av Göteborgs utsläpp kommer från avfallsförbränningen i Sävenäs samt gasturbinen i Rya som producerar värme och el. Det finns beslut på att ersätta Rya gaskraftverk med ett bioeldat kraftvärmeverk. Detta kommer minska utsläppen i staden med runt 5 procent.

Transportsektorn utgör en ytterligare pusselbit som utgör omkring 20 procent av utsläppen. När regeringen sänkte kravet på inblandning av biobränsle innebär det högre utsläpp från transporterna. De sista 10 procenten av utsläppen utgörs främst av arbetsmaskiner på stadens byggen.

ANNONS

Takten är otillräcklig

Bild: Jan-Olof Yxell

För att nå målet om minskade utsläpp till 2030 krävs att utsläppen minskar med 10–15 procent om året. Trenden de senaste åren är en minskning med några procent om året, främst genom minskade utsläpp från transporter. Takten är alltså otillräcklig.

För att nå målet måste utsläppen från raffinaderierna minska drastiskt. Det finns två sätt det kan ske om verksamheten ska finnas kvar: Ställa om till förnybara råvaror i stället för fossilbaserade eller fånga in och lagra koldioxiden som anläggningarna släpper ut. Detta kräver mångmiljardinvesteringar och långsiktig planering, dessutom är koldioxidlagring en relativt ny teknik som behöver ny infrastruktur.

Vårt förslag är att kommunen överväger att sätta press på raffinaderierna genom att ställa krav på utsläppen från fjärrvärmen som levereras till staden. Ett alternativt är att betala mer för fjärrvärmen om raffinaderierna drastiskt minskar sina utsläpp. På så sätt skulle de nödvändiga investeringarna bli intressantare att göra.

Agera mer kraftfullt

Utsläppen från transporter måste också reduceras och här kan kommunen agera mer kraftfullt till exempel genom att prioritera stads- och gatuutrymme till gång, cykel och kollektivtrafik. Ytterligare en viktig pusselbit är att främja elfordon. Vi föreslår att kommunen överväger att införa miljözon 3 (en zon där i princip bara elfordon har tillträde) i centrala delar av staden och ett stråk på Hisingen reserverade för ellastbilar. Det sistnämnda skulle också kunna driva på teknikutvecklingen och förbättra konkurrenskraften för de aktörer som i dag satsar på ellastbilar. Till detta måste kommunen underlätta utbyggnaden av laddinfrastruktur i synnerhet för flerbostadshus.

ANNONS

Det finns många och svåra avvägningar när klimatomställningen ska ske. Staden har exempelvis behov av nya billiga bostäder och stränga klimatkrav riskerar att fördyra byggnadsprocessen. Samtidigt är energieffektiviseringen av bostadsbeståndet en central strategisk fråga.

Ett annat exempel är hur infrastruktur för transport av koldioxid från raffinaderierna eller Sävenäs till fartyg som ska föra koldioxiden till lagringsplatser i Nordsjön ska byggas och samtidigt påverka staden så lite som möjligt. Kommunen måste prioritera i samverkan med andra aktörer och identifiera gemensamma målbilder. Kommunen har en central roll för att samla de viktigaste aktörerna för att utveckla robusta strategier för klimatomställningen. Det kan dessutom krävas att kommunala verksamheter har möjlighet att göra långsiktiga klimatinvesteringar utöver ordinarie budget.

Det går alltså utmärkt att göra klimatomställningen och samtidigt bygga en välmående och attraktiv stad med bättre luftkvalitet och folkhälsa

Klimatomställningen kommer å ena sidan påverka våra transporter, hur vi äter och hur energi produceras. Å andra sidan är kostnaden för denna omställning inte mer än någon procent av vårt välstånd. Och det finns viktig industri som Volvo och SKF som driver på för en klimatomställning. Det går alltså utmärkt att göra klimatomställningen och samtidigt bygga en välmående och attraktiv stad med bättre luftkvalitet och folkhälsa. Kommunen är genom sin unika roll en oerhört viktig aktör för att åstadkomma samordning och ange prioriteringar. För detta krävs ett aktivt och tydligt politiskt ledarskap. Målen må vara svåra att nå men med ordentliga tag från politiker, företag, civilsamhället och invånarna, kan vi nå långt.

ANNONS

Göteborgs klimatråd:

Fredrik Hedenus, Chalmers

Sara Brorström, Göteborg Universitet

Niklas Harring, Göteborg Universitet

Frances Sprei, Chalmers

Thomas Sterner, Göteborg Universitet

Petra Svensson, Högskolan i Halmstad

Holger Wallbaum, Chalmers

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS