För att förhindra att barn och unga återfaller i brott behövs möjlighet för användandet av elektronisk övervakning i högre utsträckning och alkohol- och drogtester, skriver debattörerna.
För att förhindra att barn och unga återfaller i brott behövs möjlighet för användandet av elektronisk övervakning i högre utsträckning och alkohol- och drogtester, skriver debattörerna. Bild: Per Danielsson/TT

Utred möjligheten att sätta fotboja på barn som begått grova brott

Allt fler och allt yngre barn och unga dras in i kriminalitet. Det kan inte beskrivas som annat än ett stort misslyckande av tidigare regeringar. För länge har insatser kommit för sent och varit för svaga. Därför tar vi nu ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten, skriver Camilla Waltersson Grönvall och Johan Hultberg, Moderaterna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge. Hårt drabbat av ökande gängvåld med skjutningar och sprängningar och en organiserad brottslighet som drar in allt yngre barn och unga i sin blodiga verksamhet. Bara i polisregion Väst har hela 42 skjutningar ägt rum under förra året. För att vända utvecklingen behöver det brottsförebyggande arbetet bedrivas lika systematiskt och effektivt som det brottsbekämpande arbetet.

Regeringen arbetar därför intensivt för att stärka hela vårdkedjan för barn och unga. Vi skriver fram en ny förebyggande socialtjänstlag, som innebär en omställning från reaktiva till förebyggande insatser, satsar stort på föräldraskapsstöd samtidigt som vi också stärker föräldraansvaret. Därtill arbetar vi för att öka antalet familjehem och förstärkta behandlingsfamiljer.

ANNONS

Regeringen ser nu över fler åtgärder för hur vi ska stoppa rekryteringen av barn och unga, öka säkerheten inom institutionsvården och tryggheten på våra gator och torg.

Regeringen har därför beslutat om att:

– Tidigarelägga förstärkningsteam inom socialtjänsten i utsatta kommuner. Många av landets socialtjänster har det tufft. Därför har vi tidigarelagt pilotprojekt till kommuner där våldet eskalerat, för att motverka att fler barn och unga dras in i kriminalitet.

- Utreda möjligheten till fotboja för barn och unga som vårdas för mycket grov brottslighet. Detta bland annat för att säkerställa att barnet eller den unge inte återfaller i kriminalitet efter en placering på exempelvis SiS.

- Höja säkerheten på SiS. Under förra året har det skett flera allvarliga våldsincidenter på några av SiS särskilda ungdomshem där barn och ungdomar med mycket högt våldskapital är placerade. Regeringen har därför beslutat om ett tilläggsuppdrag som ska se över om SiS ska ges möjlighet att låsa boenderum nattetid, för att kunna garantera ordning och säkerhet.

- Säkerställa fler platser på SiS. Det är inte acceptabelt att barn och ungdomar som har behov av vård får vänta på sin plats på SiS eller riskera att inte få en plats. Regeringen har därför gett SiS i uppdrag att ta fram en konkret plan för hur antalet platser ska öka.

ANNONS

- Inrätta en samverkansstruktur (benämnd Bob-strukturen) för att myndigheter och kommuner ska samarbeta i arbetet med att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet.

- Förkorta utredningstiden för utvidgad ungdomsövervakning. För att förhindra att barn och unga återfaller i brott behövs möjlighet för användandet av elektronisk övervakning i högre utsträckning och alkohol- och drogtester.

Vår lagstiftning är anpassad efter en annan tid och en annan verklighet. Därför lägger den här regeringen nu om hela det brottsförebyggande arbetet.

Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister

Johan Hultberg (M), gruppledare i socialutskottet

ANNONS