I dag är Heden en skräpig plats som upptar nästan 12 hektar, skriver debattörerna.
I dag är Heden en skräpig plats som upptar nästan 12 hektar, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson

Utred Heden på nytt

Heden är en del av staden som kan förvandlas till ett attraktivt vardagsrum för alla göteborgare. Vi anser att det enda rimliga är att identifiera ett önskvärt tillstånd och sträva mot detta – och här ser vi att en spårvägen skapar mervärden, skriver bland andra Pär Johansson, Yimby.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Heden, 9/9

Gunnar Werner skriver i GP (9/9) att en spårvägsdragning över Heden riskerar att leda till att Heden “skräpas ned” med bebyggelse. Efter många turer instämmer vi i Werners frustration över det avbrutna detaljplanearbetet. Senast den 15 december 2015 antog byggnadsnämnden ett inriktningsbeslut där 30 procent av Heden skulle bebyggas, utan att aktivitetsytorna minskar.

En rivningstomt

Yimby instämmer i Werners önskan att avsluta alla provisorier på Heden. I dag är det en skräpig plats som upptar nästan 12 hektar. När man ser på hur ytan används är det en mindre del som är bollplaner och ytor för rekreation. Den största delen består av allt möjligt annat som hotell, förskolepaviljonger och parkeringsplatser. Vi är många som engagerat oss för Hedens framtid. Detta är en del av staden som kan förvandlas till ett attraktivt vardagsrum för alla göteborgare.

ANNONS

Omkring Heden finns ett regelbundet, finmaskigt nät av gator som är naturligt och lättorienterat, med tydliga stråk. Men vid Heden tar allting slut. En rivningstomt. En baksida mitt i staden. Yimby har lanserat ”Nya Heden” med kvartersstad norr om Vasagatans förlängning medan den södra ytan reserveras för evenemang och aktiviteter. Stråket mellan Vasagatan och Bohusgatan blir då ett starkt och tryggt stråk samtidigt som aktivitetsytan blir större än i dag.

Spårväg skapar mervärde

Förslaget möjliggör en riktig stadsgata över Heden för alla trafikslag. Det gäller även spårvagn, som därmed skulle få en ny länk till Skånegatan. Werners främsta argument mot denna spårvägsdragning tycks vara att "dammluckorna öppnas för en ohejdad exploatering", inte att dragningen i sig skulle vara dålig. Denna hållning är orimlig eftersom den leder till att ingen förändring är möjlig ty den kan drivas för långt. Vi anser att det enda rimliga är att identifiera ett önskvärt tillstånd och sträva mot detta – och här ser vi att en spårvägen skapar mervärde.

Fotboll spelas redan i dag på exempelvis Sälöfjordsplan och Majvallen som ligger alldeles invid både spårväg och bostäder

Därför välkomnar vi den utredning av spårväg över Heden som nu, tack vare ett yrkande av V och MP i byggnadsnämnden (27/8), blivit aktuellt i samband med utredningen av spårväg längs södra delen av Heden på Engelbrektsgatan. Vi är övertygande om framtidens Heden har plats både för fotboll, spårväg och bostäder. Fotboll spelas redan i dag på exempelvis Sälöfjordsplan och Majvallen som ligger alldeles invid både spårväg och bostäder.

ANNONS

Samordnare Yimby Göteborg:

Pär Johansson

Alvar Palm

Jesper Hallén

Olof Antonson

ANNONS