Lisebergs styrelse, med undantag för en ledamot som reserverat sig mot beslutet, är fullständigt överens om att Lisebergs Jubileumsprojekt är en förutsättning för parkens långsiktiga överlevnad, skriver Lisebergs ordförande Christer Holmgren (M).
Lisebergs styrelse, med undantag för en ledamot som reserverat sig mot beslutet, är fullständigt överens om att Lisebergs Jubileumsprojekt är en förutsättning för parkens långsiktiga överlevnad, skriver Lisebergs ordförande Christer Holmgren (M). Bild: Liseberg

Utgå från fakta i debatten om Lisebergshotellet

Sedan nyheten om Lisebergs nya hotell och vattenpark nådde offentligheten har debatten gått varm i olika politiska och mediala sammanhang. Och det är bra! Men om man inte håller sig till fakta blir det snabbt slagsida på debatten, skriver Christer Holmgren (M), ordförande Liseberg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Måndagen den 23 september fattade Lisebergs styrelse beslut om Lisebergs Jubileumsprojekt, det vill säga Lisebergs expansion söderut med hotell och vattenpark. Styrelsen ställde sig bakom att Liseberg nu kan ingå avtal med den upphandlade entreprenören för att bygga hotellet. Nästa steg är att träffa motsvarande beslut om vattenparken under första hälften av 2020.

Därefter har projektet diskuterats flitigt i olika politiska och mediala sammanhang. Och det är bra! Men om man inte håller sig till fakta blir det snabbt slagsida på debatten.

Sedan beslutet togs har styrelsen konfronterats med en rad uppfattningar, som inte i alla delar är korrekta och därför vill jag göra ett antal tillrättalägganden.

ANNONS

Felaktiga faktauppgifter

• Jubileumsprojektet är inte försenat. Vi har aldrig låst en tidplan. Projektet öppnar kring Lisebergs 100-årsjubileum som firas 2023.

Jubileumsprojektet är inte försenat. Vi har aldrig låst en tidplan.

• Kostnaden för hotellet ligger i ungefär samma spann som den ursprungliga kalkylen. Kostnader måste dock indexregleras från 2016 till 2023. Och programmet (det vill säga innehållet – det vi planerar att bygga) har justerats, så hotellets prognostiserade lönsamhet i dag är bättre än i ursprungskalkylen.

• Marknadsstudierna gällande gästunderlag och lönsamhet är inte för gamla. De internationellt välrenommerade konsulter vi anlitat, uppdaterade marknadsstudierna så sent som i juni 2019.

• Vattenparken kommer att byggas. Jubileumsprojektet är en helhet, och hotellet kan inte byggas separat. Däremot måste vi på grund av logistiska skäl göra det ena innan vi gör det andra och i den planen har hotellet hela tiden legat före vattenparken.

• Hotellet byggs inte ”på löpande räkning”. Det kontrakt som kommer att tecknas med entreprenör är ett partneringavtal med riktpris. Görs inga förändringar i programmet är det riktpris som gäller.

Viktigt för framtiden

Lisebergs styrelse har mandat att fatta beslut i frågan eftersom beslutet inte innebär en väsentlig förändring i verksamhetens inriktning i förhållande till kommunfullmäktiges beslut avseende Jubileumsprojektet, det vill säga att vi går från att driva nöjespark och boende till att också operera en vattenpark. På den punkten har absolut ingenting förändrats.

ANNONS

Vår avsikt är att föra Liseberg in i framtiden på ett ansvarsfullt, transparent och inkluderande sätt

Lisebergs styrelse, med undantag för en ledamot som reserverat sig mot beslutet, är fullständigt överens om att Lisebergs Jubileumsprojekt är en förutsättning för parkens långsiktiga överlevnad. Vår avsikt är att föra Liseberg in i framtiden på ett ansvarsfullt, transparent och inkluderande sätt. För att lyckas med det uppdraget är det av största vikt att alla diskussioner, oavsett om de är för eller emot projektet, tar sin utgångspunkt i fakta.

Christer Holmgren (M), ordförande Lisebergs AB

ANNONS