Detta är ett tungt skäl till att utreda vidare möjligheten att uppgradera Scandinavium istället för att ersätta den med en helt ny multiarena med en ny placering. Arenans nuvarande läge bedöms också vara mer gynnsamt. Dessutom stärker en sådan lösning Göteborg som hållbar destination samtidigt som kostnaden hålls nere, skriver debattörerna.
Detta är ett tungt skäl till att utreda vidare möjligheten att uppgradera Scandinavium istället för att ersätta den med en helt ny multiarena med en ny placering. Arenans nuvarande läge bedöms också vara mer gynnsamt. Dessutom stärker en sådan lösning Göteborg som hållbar destination samtidigt som kostnaden hålls nere, skriver debattörerna. Bild: Thomas Johansson/Göteborgs-Posten

Uppgradera Scandinavium i stället för att bygga en ny arena

Efter två år med pandemi behöver vi snabbt få till nya lösningar för Göteborg som evenemangsstad och turistmål. KD föreslår att vi satsar på att uppgraderar Scandinavium i stället för att bygga en ny arena, att vi anlägger ett litet badhus vid Heden för att ersätta Valhallabadet och att Valhalla IP också flyttas till Heden, skriver bland andra Mats Ahdrian (KD) ordförande i Fastighetsnämnden.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Göteborg har en stolt tradition som evenemangsstad och turistmål. Att verka för att stärka stadens konkurrenskraft, inte minst efter två år med pandemi, är oerhört viktigt med tanke på hur betydelsefull besöksnäringen är för jobben och tillväxten. Därför är vi angelägna om att kunna komma vidare med lösningar för arenaområdet. Området kring Valhallagatan är inte bara av betydelse för turister och besökare utan är i första hand en angelägenhet för göteborgarna.

Kommunstyrelsen har fått ta del av den utredning som initierades av en bred politisk majoritet gällande utvecklingen av evenemangsområdet. Utmaningarna är många, inte minst tidsaspekten och kostnaderna. Därför vill vi göra några medskick i syfte att bidra till att hitta lösningar.

ANNONS

Dynamiska effekter

För det första är det oerhört viktigt att hantera skattebetalarnas pengar med respekt och så långt som möjligt finansiera nya arenor genom exploatering och byggande av bostäder. Vi ska inte glömma de dynamiska effekterna som det planerade projektet kan ge i form av arbetstillfällen, fler besökare och fler som vill bo och arbeta i vår stad, men utvecklingen av arenaområdet måste ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

En annan viktig aspekt är tidsaspekten. Om vi inte tänker nytt kommer det att ta för lång tid innan en ny arena kan stå klar. Risken är överhängande att Göteborg under tiden tappar i konkurrenskraft i ett läge där idrotten och kulturen redan är otroligt hårt drabbade. Nu behövs framtidstro och en tidsplan som håller gnistan uppe.

Detta är ett tungt skäl till att utreda vidare möjligheten att uppgradera Scandinavium istället för att ersätta den med en helt ny multiarena med en ny placering. Arenans nuvarande läge bedöms också vara mer gynnsamt. Dessutom stärker en sådan lösning Göteborg som hållbar destination samtidigt som kostnaden hålls nere.

Om det gick att uppgradera Madison Square Garden i New York så går det att göra i Göteborg

Det viktigaste är inte att Göteborg får den allra bästa arenan. Det viktigaste är att Göteborg får en tillräckligt bra arena för att kunna konkurrera som evenemangsstad och destination och inte minst, att det faktiskt blir av. Om det gick att uppgradera Madison Square Garden i New York så går det att göra i Göteborg.

ANNONS

Ännu ett tungt skäl till att pröva detta alternativ är att det bedöms halvera den tid som breddidrotten behöver stå utan sporthallarna. Vi får inte glömma att elitidrotten kommer ur breddidrotten. Alla idrottshjältar börjar sina karriärer i föreningarna. De som drivs av eldsjälar och med små medel. De får inte tappas bort när vi skapar rum för det storslagna.

Tillgång till bassänger

En annan del som behöver lösas i ekvationen är att ersätta Valhallabadet. Möjligheten att lära sig simma och utöva vattensporter är helt beroende av tillgång till bassänger och vi behöver mer vattenyta i staden för att kunna möta behovet. Den snabbaste vägen skulle kunna vara att anlägga ett mindre bad på Heden utifrån nuvarande detaljplan. Det kan sedan byggas ut när en ny detaljplan för Heden är klar. Vi vill påminna om att Valhallabadet byggdes i två etapper.

Exercishuset är en arkitektonisk juvel på Heden och den stadsplan för Heden som togs fram av dåvarande förste stadsingenjör Albert Lilienberg fyller 100 år om två år. Tänk om vi då kunde vara igång med att anlägga ett mindre bad i eller i anslutning till denna byggnad? Denna lösning frigör yta i arenaområdet och möjliggör för fler bostäder och ökad trygghet. Fler bostäder ger också en bättre ekonomi för projektet.

ANNONS

För att ge Heden ytterligare kraft som plats för idrotten ser vi gärna att Valhalla IP flyttas dit. Det skulle innebära att Gothia Cup inte skulle behöva bygga upp en temporär arena varje år.

Bred överenskommelse

Vi är inte fastlåsta i våra idéer och vi utesluter inte andra lösningar. Vi är angelägna om att kunna nå en bred överenskommelse som håller över tid så att vi kan gå i mål. Vi vet att vi är många som är angelägna om att skapa rum och förutsättningar för både elitidrott och breddidrott i vår stad. Det ärende som nu ligger på kommunstyrelsens bord pekar på en rad utmaningar med utredningens huvudförslag. Mot bakgrund av flera av dessa utmaningar - tidsaspekten, kostnaderna, och den långa period utan sporthallar för barn- och ungdomsidrotten i området så vill vi ta tillfället att lyfta fram de värden och alternativa lösningar som vi anser är viktiga att beakta när vi går vidare.

Mats Ahdrian (KD) ordförande i Fastighetsnämnden

Magnus Berntsson (KD) ordförande i Idrotts- och föreningsnämnden

Kalle Bäck (KD) ordförande i Got Event

Elisabet Lann (KD) kommunalråd med ansvar för idrottsfrågor

ANNONS