Det Raoul Wallenberg kämpade emot är inte historia, utan tyvärr aktuellt även idag. Antisemitism är inte en smärtsam historisk erfarenhet, utan en högst levande verklighet, skriver debattörerna.
Det Raoul Wallenberg kämpade emot är inte historia, utan tyvärr aktuellt även idag. Antisemitism är inte en smärtsam historisk erfarenhet, utan en högst levande verklighet, skriver debattörerna.

Uppför ett Raoul Wallenberg-center för att hedra hans gärning

I dag den 17 januari infaller årsdagen för när Raoul Wallenberg senast sågs i frihet. Ekot från det förflutna ringer i vår tid när antisemitismen på nytt har fått fäste i Europa. Det är mot den bakgrunden särskilt viktigt att hålla minnet av Raoul Wallenberg levande, skriver bland andra Sarah Scheller, Generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Samma dag år 1945 greps Raoul Wallenberg av sovjetiska myndigheter för att sedan fängslas. Hans öde därefter är fortfarande okänt. Raoul Wallenberg är en av Sveriges största hjältar och hans gärning i Budapest under andra världskriget är unik. Genom att agera med civilkurage räddade han tiotusentals judar undan Förintelsen. Som svensk diplomat gjorde han skillnad genom att utfärda skyddspass och etablera så kallade svenskhus där ungerska judar kunde söka tillflykt på neutral mark. Ingen svensk har fått så många skolor, gator och parker uppkallade efter sig runt om i världen som Raoul Wallenberg, samtidigt är han relativt okänd i Sverige.

ANNONS

Antisemitiska tendenser

Det Raoul Wallenberg kämpade emot är inte historia, utan tyvärr aktuellt även idag. Antisemitism är inte en smärtsam historisk erfarenhet, utan en högst levande verklighet. Pandemin som försatt världen i en omfattande kris har underblåst en oroväckande utveckling av konspirationsteorier, ofta med antisemitiska tendenser. Runt om i Europa, men även i Sverige, har det blossat upp nya exempel på förvrängning och förnekande av Förintelsen. Bland annat har förslag om att införa vaccinpass jämförts med förföljelsen av judar. Under demonstrationer har personer inom antivaccinationsrörelsen burit gula stjärnor. Samma gula stjärna som nazisterna tvingade judarna att bära under andra världskriget.

Från mars 2022 och ett år framöver har Sverige fått förtroendet att ta över ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), som verkar för hågkomst av Förintelsen. Vi välkomnar samtliga åtaganden som regeringen hittills har presenterat för att föra historien om Förintelsen vidare, men saknar insatser för att bevara minnet av Raoul Wallenbergs exceptionella gärning under andra världskriget. Tidigare har regeringen lovat att uppföra ett särskilt Raoul Wallenberg-center, men fortfarande har inga konkreta planer framförts.

Med utgångspunkt i Raoul Wallenbergs livsgärning finns möjlighet att föra hans arv vidare och förmedla öppna, humanitära och demokratiska värderingar

Historien må aldrig upprepa sig på precis samma sätt, men ekot från det förflutna ringer i vår tid när antisemitismen på nytt har fått fäste i Europa. Det är mot den bakgrunden särskilt viktigt att hålla minnet av Raoul Wallenberg levande. Med utgångspunkt i Raoul Wallenbergs livsgärning finns möjlighet att föra hans arv vidare och förmedla öppna, humanitära och demokratiska värderingar. Genom att bevara minnet av Raoul Wallenberg kan vi inspirera fler att agera med civilkurage och stå upp för mänskliga rättigheter såväl nu som i framtiden.

ANNONS

Sarah Scheller, Generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy

Lena Posner-Körösi Ordförande för Judiska församlingen

Olle Wästberg Författare och samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012

ANNONS