Unga behöver ökad byggtakt och rättvisare kö

Vi vill att fler ungdomar i Göteborg ska ges chansen att ta sig in på bostadsmarknaden och få en egen bostad. Men då krävs en bättre politik än de rödgrönas och nya regler för Boplats Göteborg, skriver bland andra Axel Josefsson (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Bostadsbristen i Göteborg är enorm. Det finns 215 000 registrerade sökande på Boplats Göteborg varav 110 000 är folkbokförda i Göteborg. Av de totala antalet sökande saknar cirka 30 procent i dag en egen bostad – det vill säga man bor i andra hand, som inneboende eller har inte kunnat flytta från föräldrahemmet.

Framförallt drabbar bostadsbristen i Göteborg ungdomar – 50 procent av de sökande är under 30 år. Samtidigt är den genomsnittliga söktiden sex år och genomsnittliga åldern för de som tecknar hyreskontrakt vid Boplats Göteborg 38 år. Ekvationen går alltså inte ihop om du är ung och bostadslös.

ANNONS

Hankar sig fram

Konsekvenserna är omfattande för de unga som drabbas. Vissa hankar sig fram mellan olika andrahandskontrakt eller som inneboende, andra flyttar från Göteborg. Många unga människor som vill söka sig till Göteborg för jobb eller utbildning får tacka nej när boendesituationen inte löser sig. Det ger i sin tur konsekvenser inte bara för den enskilde utan för Göteborg som stad, när vi inte kan ta emot alla de som vill komma hit och bidra.

I grunden handlar det om att byggtakten måste upp. Trots tidiga varningssignaler har inte det rödgröna styret sedan 20 år tillbaka lyckats möta det behov som har uppstått. Sannolikheten att bostadsbyggandet kommer att kunna öka inom en snar framtid är låg. Tillsammans med en misslyckad migrationspolitik på nationell nivå, som lett till att färre bostäder kommer till Boplats då kommunen måste ordna bostäder för nyanlända, kommer söktrycket på bostäder att öka ytterligare i Göteborg.

Om vi får väljarnas förtroende i valet 2018 kommer vi arbeta för att öka byggtakten kraftigt. Vi har en rad konkreta förslag som skulle kunna öka byggandet i Göteborg i såväl vårt handlingsprogram lokalt som i det underlag vår nationella partistämma antog i höstas. Det handlar bland annat om att möjliggöra för byggaktörerna att göra en större del av planeringsarbetet själva, om att använda nya dialogformer för att minska antalet överklaganden och att arbeta för snabbare handläggningstider.

ANNONS

Men även om vi lyckas öka byggtakten kommer resultaten synas först i slutet av nästa mandatperiod. Det behövs också vidtas åtgärder för hur nuvarande bostadsbestånd används och hur lediga bostäder fördelas på bostadsmarknaden.

Dagens system är inte rättvist

Därför är det angeläget att se över hur bostadsförmedlingen fungerar – dagens system är inte rättvist utan stänger ute dem som har störst behov av bostad; unga vuxna utan lång kötid men med stort behov av egen bostad och ofta med fast inkomst.

Konsekvensen av att använda sig av enbart kötid som urvalskriterium är att de som har längst kötid får frågan först. I de allra flesta fall har dessa personer en fungerande bostadssituation. Av dem som står i kö på Boplats har 70 procent en egen bostad i form av ett förstahandskontrakt, bostadsrätt eller villa. I många fall tar det lång tid att förmedla lediga bostäder eftersom de sökande inte vill ”slösa bort” sin köplats.

Vi vill att urvalskriterierna för Göteborgs kommunala bostadsbolag ändras så att minst hälften av lägenheterna (cirka 1 500 lägenheter årligen) prioriteras i en särskild kö till personer boende i Göteborg som saknar fast bostad men som har en fast inkomst. I dag får denna grupp cirka 750 lägenheter per år.

ANNONS

Gemensam marknadsplats

Samtidigt bör lagstiftningen ändras så att hyresvärden inte måste använda kötid som urvalskriterium när bostaden förmedlas via en kommunal bostadsförmedling som tar ut köavgift. Vi vill att Boplats Göteborg ska kunna ta ut en köavgift men ändå låta hyresvärdarna själva välja vilka kriterier man fördelar ut sin bostad på. På så sätt bevarar vi en gemensam marknadsplats för hela Göteborgs bostadsmarknad och underlättar för den bostadssökande.

Vi vill att fler ungdomar i Göteborg ska ges chansen att ta sig in på bostadsmarknaden och få en egen bostad. På det sättet får vi en levande stad dit unga människor som vill vara med och bidra känner sig välkomna och får en chans att etablera sig. Det är bra både för våra unga och för Göteborg.

Axel Josefson (M)

ledamot i Byggnadsnämnden

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd

Mats Green (M)

riksdagsledamot och Bostadspolitisk talesperson

ANNONS