Modersmålet är inte bara det språk vi först lär oss som barn, det är även en del av vår identitet och vårt kulturella arv. Genom modersmålet förmedlar vi våra känslor, tankar och idéer på ett djupare och mer genuint sätt, skriver debattören.
Modersmålet är inte bara det språk vi först lär oss som barn, det är även en del av vår identitet och vårt kulturella arv. Genom modersmålet förmedlar vi våra känslor, tankar och idéer på ett djupare och mer genuint sätt, skriver debattören. Bild: Bengt Christian

Undervisning i modersmål stärker inlärningen av svenska

I slutet av förra året togs beslut som signalerade till flera kommuner i landet att spara framförallt genom att minska modersmålsundervisningens tid. Detta vore helt fel väg att gå, skriver Rizah Sheqiri.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Till exempel kommer Uddevalla Kommun inte längre att erbjuda modersmålsundervisning för förskoleklass och ytterligare åtgärder diskuteras. Modersmålsundervisningstiden är i dag bara 45 minuter per vecka för årskurs 1 och 60 minuter per vecka för årskurs 2-9.

En särskild utredare ska se över modersmålsundervisningen för att ta reda på om den påverkar integrationen eller elevernas kunskapsutveckling i svenska språket negativt och föreslå åtgärder för att säkerställa att modersmålsundervisningen inte har sådana effekter. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 6 december 2024.

Utifrån det här vill jag argumentera för moderskapsmålets viktiga roll och för att mer tid åt modersmålsundervisning kan stärka integrationen och elevers kunskapsutveckling i alla andra språk, i alla skolämnen och självklart även i det viktiga ämnet det svenska språket.

ANNONS

I en tid präglad av mångfald och globalisering är modersmålet en grundläggande del av vår identitet, kultur och arv. Därför är det av yttersta vikt att modersmålet ges den uppmärksamhet och respekt det förtjänar inom den svenska skolan.

Modersmålet är inte bara det språk vi först lär oss som barn, det är även en del av vår identitet och vårt kulturella arv. Genom modersmålet förmedlar vi våra känslor, tankar och idéer på ett djupare och mer genuint sätt. Att bevara och utveckla modersmålet är avgörande för att bevara vår kulturella identitet och förståelse för vårt ursprung. Genom att ge modersmålet en central plats i skolan kan vi främja en starkare kulturell medvetenhet och öka respekten för olika språk och kulturer.

Många elever med annat modersmål än svenska kan uppleva en känsla av utanförskap och bristande självförtroende om deras språk och kultur inte ges den uppmärksamhet de förtjänar.

Forskning visar att modersmålets roll i skolan har en positiv inverkan på elevers språkutveckling och inlärning. Genom att använda modersmålet som ett verktyg i undervisningen kan eleverna utveckla sin språkliga medvetenhet, öka sitt ordförråd och förståelse för grammatik. Det kan också fungera som en bro till att lära sig svenska som ett andraspråk, vilket är avgörande för integration och framgång i skolan.

ANNONS

Det är också viktigt att betona att modersmålet inte bara handlar om språk, utan även om kultur, traditioner och historia. Genom att lära sig sitt modersmål kan eleverna få en djupare förståelse för sitt ursprung och sin identitet men också för andra kulturer och mångfald.

Att föreslå att minska betydelsen av modersmålet i svenska skolan är därför ett stort misstag. Att ge modersmålet en central plats i skolan är avgörande för elevers språkliga, kulturella och identitetsutveckling. Det är dags att uppmärksamma och stärka modersmålets roll i svenska skolan, inte att minska den.

Rizah Sheqiri, lärare och författare

ANNONS