Ulf Kamne (MP) skövlar grönska

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Grönare Göteborg, 11/12

Ulf Kamne (MP) förskönar och förvränger. Som kommunalråd och före detta ordförande i fastighetsnämnden, nu i byggnadsnämnden, är han direkt ansvarig för delar av skövlandet av Göteborgs stadsnatur. Det fälls skyddsvärda träd och inkräktas på grönområden över hela staden. Till och med i naturreservat. Att skryta om 40 fågelholkar, när tusentals stadsträd (fåglarnas habitat) försvinner, är vilseledande.

Ulf Kamne talar sig varm för biologisk mångfald – men tiger om att stadens jägare har en nollvision för många vilda djur i staden. Flera gånger i veckan skjuts djur i naturreservat som Änggårdsbergen och Välen.

ANNONS

Skoningslös förstörelse

Under 2016 har Trädplan räddat den sista ädellövskogen på det natursköna Ardalsberget, utsatt för skoningslös förstörelse, bland annat olaglig tippning av förorenade schaktmassor. Utan oss hade hela området varit ett kalhygge nu.

Gathenhielmska reservatet i Majorna är ett annat exempel – staden ville fälla 60 stora gamla träd för att göra en park! Tack vare Trädplan återgår planen till skrivbordet.

Tidigare ”lovade” Ulf Kamne bort Sjöbergen på fastighetsmässan i Cannes. Engagerade människor räddade Sjöbergen undan exploatering.

Annan grundlös avverkning är Gråberget, Opaltorget, Guldheden, Askim, Brottkärr, Gårdsten, Östra Kålltorp, Näckrosdammen och Renströmska parken. Många skyddsvärda träd fälls, trots att de inte står precis där fastigheter byggs. Det är möjligt att bygga utan att skövla viktiga träd och rekreationsområden.

I Sisjön utmed Stora Ån avverkas nästan all skog, som är viktig för fåglar och de bävrar som fanns sköts ihjäl i Fastighetskontorets regi. Den sista naturliga vegetationen försvinner för parkeringar, kontor och köpcentrum.

Skövlas i rasande fart

På Hisingen skövlas de sista skogarna i rasande fart, till exempel Lindholmen, Eriksberg och Lundby Kyrkby med bevarandestatus. På Lilla Rödjan och Sörredsvägens ekhagar, Kålsered och Halvorsäng byggs logistikanläggningar, men inga bostäder.

Sist men inte minst Västlänken, som hotar miljön och viktig stadsnatur längs hela sträckan. Vid Hagaschaktet blir grundvattensänkningarna så drastiska att samtliga träd vid Hagaplan och Kungsparken, Fogelberget med flera platser riskerar att dö ut. Västlänken blir aldrig klimatneutral, trots påståenden om motsatsen. Allt finns i miljödomshandlingarna.

ANNONS

Göteborgs stad bryter ständigt mot miljömål, miljökvalitetsnormer och policys. Ju fler träd som fälls desto värre blir det. När ska Ulf Kamne och staden ta sitt verkliga miljöansvar?

Barbara Lindell och Chris Ceder

Trädplan Göteborg

ANNONS