Flera kvinnoorganisationer i Göteborg har gått samman över partigränser för att agera för en förändring. Vi måste få slut på tystnaden och få flera att agera som föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kusiner, engagerade grannar och medmänniskor, skriver debattörerna.
Flera kvinnoorganisationer i Göteborg har gått samman över partigränser för att agera för en förändring. Vi måste få slut på tystnaden och få flera att agera som föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kusiner, engagerade grannar och medmänniskor, skriver debattörerna. Bild: Claudio Bresciani

Tystnaden möjliggör våldet mot kvinnor - nu måste vi höja våra röster

Både den förra och den nuvarande regeringen har drivit fram lagstiftning för att skärpa åtgärder mot våldet mot kvinnor både i Sverige och inom EU – men lagstiftningen behöver ytterligare finslipas såsom besöksförbudet, rätten att stanna kvar i sin bostad till exempel. Men framför allt behöver vi nu en bred folkrörelse mot våld i alla former – från allt våld men särskilt mot kvinnor och barn, skriver Agneta Elvin och Lisbeth Stenberg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi är många som vill stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi verkar på olika håll men inser att vi måste hitta varandra och stärka varandra. Flera kvinnoorganisationer i Göteborg har gått samman över partigränser för att agera för en förändring. Vi måste få slut på tystnaden och få flera att agera som föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, kusiner, engagerade grannar och medmänniskor.

Därför ligger Madeleine Gartéus och Michael Verdicchios artiklar och poddar ”Hennes namn var” så rätt i tiden. I deras djupt berörande reportage lyckas de utan omskrivningar berätta vad som händer när våld begås i nära relationer. De har även lyft fram hur stort sveket från oss medborgare, myndigheter och lagstiftning kan vara. Samtidigt har de belyst lösningar som skulle kunna förhindra våldet. Reportagen visar också att våldet kan drabba vilken kvinna som helst oberoende av bakgrund. Dessutom är förövaren väl känd av närmaste anhöriga innan det slutliga våldet begås - ett brott som skulle kunna ha förhindrats om hjälpen hade funnits. Men det slutar inte där - efterlevande drabbas, barn, föräldrar, vänner, och en lång sorgeprocess tar vid.

ANNONS

Konkreta krav

Vi i de samverkande kvinnoorganisationerna jobbar nu i grupper, för att lära oss mer och ta fram konkreta krav som vi kan driva både politiskt och skapa opinion för. Vi har inbjudit stadens kvinnojourer och fått höra vilka krav de vill prioritera. Vi har även inbjudit föreningen Män för att samverka. En viktig slutsats vi ser redan nu är att det behövs ett förebyggande arbete som måste börja tidigt – på dagis och i lågstadiet. Att nå alla barn i Göteborg måste vara målet. Sex- och samtyckesundervisningen måste få ordentligt med utrymme i skolan och på fritids i syfte att motverka schablonartade föreställningar om manligt och kvinnligt. Vi måste arbeta mot porren som i dag är fruktansvärt grov och ger en osund syn på relationer och sexualitet. Ungas psykiska ohälsa växer och vuxenvärlden sviker om vi inte tar itu med detta nu.

Föreningssverige och särskilt idrottsrörelsen med närhet till många unga behöver stötta skolan och kommunens anställda i arbetet att skapa en tryggare vardag för alla. Orange day 25 november är FN:s dag mot våld mot kvinnor – vi uppmanar alla ideella organisationer i Göteborg att utifrån sina förutsättningar börja arbeta mot våldet med kulmen under november 2023.

Agneta Elvin, Styrelsen för Fredrika Bremer-förbundets Göteborgskrets

ANNONS

Lisbeth Stenberg, Nätverket samverkande kvinnoorganisationer

ANNONS